Poziv zdravnikov in zobozdravnikov širše Goriške regije ter Zdravniške zbornice Slovenije odločevalcem

  

V javnosti odmeva poziv, ki so ga zdravniki in zobozdravniki širše Goriške regije in Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije naslovili na državne organe, ki odločajo o posegih v okolje, predvsem na Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencijo RS za okolje. Odločevalce pozivajo k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in pri tem opozarjajo na potencialne vplive onesnaženega okolja na zdravje ljudi v srednji Soški dolini. Podpisniki poudarjajo, da so to, da se na okoljsko in zdravstveno problematiko odzovejo, čutili za svojo strokovno in etično dolžnost, h kateri jih zavezuje kodeks zdravniške etike.

V društvu Eko Anhovo in dolina Soče se od srca zahvaljujemo vsem, ki so oblikovali in podprli ta poziv, še posebej pa prvopodpisnikom poziva: naši zdravnici Nevenki Mlinar, dr. med., prim. izr. prof. dr. Matjažu Klemencu, dr. med., Dimitriju Klančiču, dr. med. in Diani Bizjak, dr. med.!

Lepo in vzpodbudno je spoznanje, da obstajajo strokovnjaki, ki se še zavedajo bistva svojega poslanstva in so za to tudi pripravljeni izpostaviti svoje stališče. Želimo si, da bi bili opomin in vzor vsem tistim strokovnjakom v odločevalskih inštitucijah, ki so na to poslanstvo morda pozabili in ga zamenjujejo z birokratskim besednjakom “to ni v naši pristojnosti…”, “tako pač določajo predpisi…” in podobno.

V nadaljevanju objavljamo sporočilo o pozivu in zatem polno besedilo poziva:

POZIV ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV GORIŠKE TER SKUPŠČINE ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE ODLOČEVALCEM: PRI VSAKRŠNIH OBREMENITVAH OKOLJA IZHAJAJTE IZ ZDRAVJA LJUDI!

Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije, to je najvišji, 90-članski organ samostojne poklicne organizacije zdravnikov in zobozdravnikov v RS, je na včerajšnji seji v celoti podprla Poziv zdravnikov in zobozdravnikov širše Goriške regije k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorilo glede potencialnih vplivov onesnaženega okolja na zdravje ljudi v srednji Soški dolini (v nadaljevanju: Poziv).

Poziv smo zdravniki in zobozdravniki širše Goriške regije pripravili decembra 2019 in je naslovljen na odgovorne institucije in odločevalce – zlasti na Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencijo RS za okolje kot organ v sestavi Ministrstva. Do zdaj ga je podpisalo čez 140 zdravnikov in zobozdravnikov širše Goriške regije, v zadnjih dneh pa tudi več deset kolegov iz drugih območij Slovenije (zbiranje podpisov še teče).

Zdravniki in zobozdravniki, ki spremljamo okoljsko in zdravstveno problematiko na območju srednje Soške doline, smo namreč zaskrbljeni zaradi dogajanja. Gre za območje, ki ga je zaznamovala več desetletna proizvodnja azbest-cementnih izdelkov, zadnja leta pa cementarna-sosežiganica tam vse večji delež energije pridobiva s sežigom odpadkov, tudi nevarnih. Pri Agenciji za okolje RS je v teku postopek, ki nakazuje namero za povečanja količine odpadkov za sosežig za skoraj četrtino, na 135.000 ton/leto.

Zdravnikom in zobozdravnikom Kodeks zdravniške etike nalaga odgovornost do družbe in zavezo k opozarjanju na tveganja (poglavje Odgovornost do družbe, 36.člen): »Socialni, ekonomski in okoljski dejavniki vplivajo na zdravje, bolezen in na izide zdravljenja. Zdravnik se tega zaveda in na to opozarja.« Zato smo to, da se na problematiko odzovemo, čutili za svojo strokovno in etično dolžnost. Visoka stanovska podpora Pozivu (trenutno že presega 160 zdravnikov in zobozdravnikov) ter podpora skupščine stanovske Zdravniške zbornice Slovenije daje zahtevam težo, odločevalcem pa nalaga dolžnost.

Poziv vključuje zahtevi, naslovljeni na odgovorne institucije in odločevalce, ki jih pozivamo k odgovornemu ravnanju ter k takojšnjemu upoštevanju in izpolnitvi zahtev. Zahtevi izhajata iz sklepov:

  1. Skupščina zdravniške zbornice Slovenije se pridružuje stališčem, da je potrebno pri uvajanju tehnologij in dejavnosti v okolje upoštevati tveganja, ki nastajajo za zdravje ljudi zaradi nepoznavanja vseh vplivov, ki so lahko tudi dolgoročnega značaja ter zaradi možnosti sinergijskega delovanja posameznih onesnaževalcem, kadar se ti pojavljajo istočasno. Vse odločevalce, ki sodelujejo v takih postopkih, zato skupščina poziva, da pri odločanju o tem uporabijo načelo previdnosti. Pri teh odločitvah je nujno, da se upošteva obstoječo zdravstveno obremenjenost lokalnih prebivalcev in kjer je ta velika, je potrebno onemogočiti nadaljnjo izpostavljenost onesnaževalcem.
  2. Skupščina zdravniške zbornice Slovenije obenem poziva odločevalce, da pri določanju dopustnih mejnih vrednosti za vsakršno obremenitev okolja izhajajo iz zdravja ljudi in te mejne vrednosti določijo za vse prebivalce enako, ne glede na to iz katere dejavnosti ali tehnologije izhajajo. Zdravje mora biti zagotovljeno vsem prebivalcem v enaki meri, ne glede na kraj njihovega bivanja ali druge osebne okoliščine. Zaradi tega skupščina še posebej poziva k spremembi različno določenih mejnih vrednosti za sežigalnice in sosežigalnice odpadkov, ki predstavljajo veliko tveganje za zdravje ljudi, vendar so sedaj kljub temu postavljene po meri njihovega povzročitelja.

Zdravniki in zobozdravniki širše Goriške regije
Nevenka Mlinar, dr. med., specialist splošne medicine; Prim. izr. prof. dr. Matjaž Klemenc, dr. med., specialist interne medicine; Dimitrij Klančič, dr. med., specialist interne medicine; Diana Bizjak, dr. med., specialist interne medicine (prvopodpisani)
Dodatne informacije:

Poziv posredovan:
Ministrstvo za okolje in prostor – MOP
ARSO – vodstvo
ARSO – Urad za stanje okolja- Sektor za kakovost zraka
MOP – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Ministrstvo za zdravje – Kabinet ministra
Urad predsednika Republike Slovenije
Predsednik vlade – Kabinet
Predsednik Državnega zbora (DZ)
Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor
Odbor DZ za zdravstvo
Poslanske skupine v DZ
Državni svet DS
Komisija DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Varuh človekovih pravic
NIJZ
Občina župani:
· Mestna občina Nova Gorica
· · Občina Šempeter-Vrtojba
· · Občina Miren-Kostanjevica
· · Občina Kanal ob Soči
· · Občina Brda
· · Občina Renče-Vogrsko
· · Občina Ajdovščina
· · Občina Vipava
· · Občina Idrija
· · Občina Cerkno
· · Občina Kobarid
· · Občina Tolmin
· · Občina Bovec
Salonit Anhovo

Polno besedilo poziva:

Facebooktwittermail

One thought on “Poziv zdravnikov in zobozdravnikov širše Goriške regije ter Zdravniške zbornice Slovenije odločevalcem

  1. Pingback: CATASTROFE NELLA VALLE DELL’ISONZO? - Gorizia Futura

Komentiranje je onemogočeno.