Odzvali smo se na popravek k članku v časopisu Delo

  

V časopisu Delo je bil 18.11.2019 objavljen članek z naslovom “lz Salonita se manj praši, strupov pa je več”, v katerem novinarka povzema tudi navedbe društva EKO Anhovo in dolina Soče. Na članek se je odzval Salonit Anhovo z dvema popravkoma: kratkim popravkom 20.11.2019 in daljšim popravkom 29.11.2019.

V društvu menimo da se v popravkih nekatere navedbe zanika brez utemeljitve, nekatere navedbe preusmerja vstran od zapisanega, nekatere pa podaja pristransko. Zaradi tega smo pripravili odgovor na popravek in ga poslali časopisu Delo s prošnjo za objavo.

Objavljamo članek v časopisu Delo, oba popravka in naš odziv in vas vabimo da jih preberete.

Članek v časopisu Delo 18.11.2019:

Dva popravka Salonita Anhovo 20.11.2019 in 29.11.2019:

Odziv društva na popravke:

 

 

Facebooktwittermail