Strokovno srečanje: Vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje

  

Slovensko zdravniško društvo – Sekcija za klinično toksikologijo in Univerzitetni klinični center Ljubljana – Center za klinično toksikologijo in farmakologijo sta organizirala 22. novembra 2019 v Ljubljani 8. srečanje o kemijski varnosti s temo: Vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje.

Svoja dognanja in poglede so predstavili zdravniki, ki raziskujejo vplive na posameznih zdravstvenih področjih, pa tudi poznavalci nekaterih drugih vidikov te problematike. Njihovi referati so dragocena zbirka strokovnih izsledkov in obenem obsežen seznam raziskav, ki so bile opravljene na to temo, zato jih objavljamo tudi na spletni strani društva. Vabimo vas, da jih preberete in se natančneje seznanite z vplivi, ki smo jim lahko izpostavljeni tudi v našem bivalnem okolju.

V društvu se še enkrat zahvaljujemo organizatorjem za razumevanje, da smo se lahko lažje udeležili tega strokovnega srečanja.

Strokovne referate iz srečanja lahko preberete na naslednjih povezavah:

VPLIV SEŽIGALNIC, SOSEŽIGALNIC IN TERMOELEKTRARN NA ZDRAVJE DELAVCEV IN OKOLIŠKIH PREBIVALCEV
izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525 Ljubljana

NEVARNE SNOVI V DIMU IN PEPELU PRI SEŽIGANJU ODPADKOV
doc. dr. Miran Brvar, dr. med.
Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Center za klinično fiziologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

ONESNAŽEN ZRAK IN PLJUČNI BOLNIKI
doc. dr. Matevž Harlander, dr. med.
Klinični oddelek za pljučne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana

VPLIV NEVARNIH KEMIKALIJ V ZRAKU NA DIHALA PRI OTROCIH
mag. Marina Praprotnik, dr. med.
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, 1525 Ljubljana

VPLIV ONESNAŽENEGA ZRAKA NA NOSEČNOST IN NOVOROJENCE
doc. dr. Sara Korošec, dr. med.
Klinični oddelek za reprodukcijo, Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Šlajmerjeva 3, 1525 Ljubljana

ZDRAVSTVENA TVEGANJA ODLAGALIŠČ NEVARNIH ODPADKOV IN POŽAROV ODLAGALIŠČ ODPADKOV
izr. prof. dr. Alenka Franko, dr. med.
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525 Ljubljana

VPLIV BIVANJA V ONESNAŽENEM OKOLJU NA DUŠEVNO ZDRAVJE
prof. dr. Peter Pregelj, dr. med.
Katedra za psihiatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Zaloška ulica 29, SI-1000 Ljubljana;
Psihiatrična Klinika Ljubljana, Studenec 58, Ljubljana

RADIOIZOTOPI V IZPUSTIH SEŽIGALNIC IN TERMOELEKTRARN
doc. dr. Luka Ležaić, dr. med.
Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana

SEŽIG IN SOSEŽIG ODPADKOV: OSNOVNE ZNAČILNOSTI ENERGIJSKE IZRABE ODPADKOV
izr. prof. dr. Andrej Senegačnik, univ. dipl. inž.
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

ZAHTEVE PREDPISOV S PODROČJA VARSTVA OKOLJA GLEDE EMISIJ V ZRAK IZ SEŽIGALNIC IN NAPRAV ZA SOSEŽIG ODPADKOV
Jurij Fašing, univ. dipl. inž. kem. teh.
Urad za varstvo okolja in narave, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

SEŽIG ODPADKOV NE REŠUJE PROBLEMOV, AMPAK USTVARJA NOVE
Uroš Macerl
EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, Ravenska vas 3, 1410 Zagorje ob Savi

Facebooktwittermail