Salonit manipulira z meritvami emisij

  

Dvomi so potrjeni! V Salonitu manipulirajo z meritvami emisij, ki jih izvajajo na glavnem dimniku cementarne. V sredo, 2. 12., smo se lahko prebivalci občine Kanal ob Soči na lastne oči prepričali, da so meriteve emisij in javen prikaz le teh farsa in zgolj še en obupan poizkus prepričevanja lokalnega prebivalstva o neškodljivosti sežiga odpadkov. Med tem, ko sta Salonitova informacijska zaslona v Kanalu in Desklah prikazovala, da peč stoji, se je iz dimnika več ur kadilo, peč pa je normalno obratovala. Ironično je, da sta bila informacijska zaslona postavljena ravno z namenom izboljšanja transparentnosti delovanja cementarne – sežigalnice, s tem pa so v podjetju nehote še enkrat dokazali, da nadaljujejo z dolgoletno prakso prikrivanja in zavajanja, katera izhaja še iz časov uporabe smrtonosnega azbesta.

V društvu EKO Anhovo že od začetka prikazovanja meritev emisij nasprotujemo načinu prikaza le teh, katere so prikazane v obliki 24-urnega povprečja in omogočajo prikrivanje kratkotrajnih preseganj zakonsko določenih vrednosti emisij, do katerih prihaja ob izrednih dogodkih. Prikazani podatki o emisijah, ki so navedene v miligramih na kubični meter, so brez podatka o volumskem pretoku dimnih plinov popolnoma neuporabni. S tem podatkom razpolagajo v Salonitu in ga kljub številnim pozivom niso vključili v prikaz na informacijske zaslone.

Pretok dimnih plinov skozi glavni dimnik Salonita lahko skladno z IPPC okoljevarstvenim dovoljenjem znaša do 620.000 kubičnih metrov na uro, kar znese na dnevnem nivoju skoraj 15.000.000 kubičnih metrov strupenih dimnih izpustov. Ob takšnih enormnih izpustih iz dimnika se miligramske količine, prikazane na informacijskih zaslonih, merijo že v več sto kilogramih. Narava ne laže, katastrofalno stanje okolja v širši okolici cementarne pa samo potrjuje, da sežig odpadkov ni primerna dejavnost za cementarno. To dokazujejo tudi številne analize prsti v okolici Salonita, nedavna, ki jo je izvedel Kmetijski inštitut Slovenije pa je pokazala celo preseganje težkih kovin v zelenjavi, ki je bila pridelana na Gorenjem Polju in Močilih. Celotno poročilo bomo objavili v prihodnjih dneh.

Dim iz glavnega dimnika Salonita med tem, ko je bila peč uradno ustavljena

Dim iz glavnega dimnika Salonita med tem, ko je bila peč uradno ustavljena

Dim iz glavnega dimnika Salonita med tem, ko je bila peč uradno ustavljena

Dim iz glavnega dimnika Salonita med tem, ko je bila peč uradno ustavljena

Salonitov informacijski zaslon v Desklah med tem, ko je peč obratovala

Pogled na Salonitov informacijski zaslon v Desklah med tem, ko je peč obratovala

Pogled na Salonitov informacijski zaslon v Desklah med tem, ko je peč obratovala

Pogled na Salonitov informacijski zaslon v Desklah med tem, ko je peč obratovala

Facebooktwittermail