Salonit Anhovo: slovenski rekorder

  

Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal (E-PRTR) je maja 2015 objavil podatke o izpustih največjih onesnaževalcev v EU za leto 2013. Med njimi so tudi podatki za Salonit Anhovo, ki so naravnost šokantni. Salonit je leta 2013 onesnažil okolje s kar 92,6 kg živega srebra (Hg), s čimer je postal absolutni slovenski rekorder. Za primerjavo, Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) je v tem času pridelala zgolj 10,2 kg emisij te težke kovine, kar je  9-krat manj. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da je Salonit v samo dveh letih povečal to škodljivo emisijo za kar 482%, kar jasno dokazuje, da se, skladno s povečevanjem deleža sežganih odpadkov, izredno povečujejo tudi negativni vplivi na okolje, na kar opozarjamo v društvu EKO Anhovo in dolina Soče.

Hg SA 2013

Graf letnih emisij živega srebra in spojin (Hg) – Salonit Anhovo (vir: E-PRTR)

Ob tem je pomembno poudariti, da je živo srebro zgolj ena izmed številnih škodljivih emisij, ki nastajajo pri sežigu oz. sosežigu različnih odpadkov in se z ARSO IPPC dovoljenjem zakonito sproščajo v okolje. V preteklih letih je bil v Anhovem že analiziran vzorec prsti, kjer smo brez konkurence postali absolutni državni prvaki, saj je koncentracija živega srebra v analiziranem vzorcu za skoraj 4-krat presegla opozorilno vrednost. Zanimiva je tudi primerjava z bližnjo Novo Gorico, kjer je odvzet vzorec vseboval kar 29-krat manjšo količino živega srebra.

Hg Anhovo

Živo srebro v tleh (vir: Raziskave onesnaženosti tal Slovenije 2004, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, str. 34)

VIRI:

The European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

Raziskave onesnaženosti tal Slovenije 2004, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Facebooktwittermail