Kakšen zrak dihamo? Še ne vemo, očitno pa ni tak kot v Bovcu ali Bohinju!

  

Po štirih mesecih meritev kakovosti zraka, ki jih je lani naročila Občina Kanal ob Soči, je izvajalec meritev pripravil delno poročilo za obdobje od novembra 2020 do konca januarja 2021. Poročilo je prejšnji teden obravnaval občinski svet. V društvu Eko Anhovo smo občino prosili za udeležbo na seji in za možnost sodelovanja v razpravi, vendar so nas zavrnili. Namesto na sejo občinskega sveta smo bili naknadno povabljeni na sestanek delovne skupine Krajevnih skupnosti in družbe Salonit Anhovo za okolje in zdravje (?!), na katerem je izvajalec meritev doc.dr. Griša Močnik iz Univerze v Novi Gorici predstavil to poročilo preko videokonference.

Potem ko smo preučili delno poročilo, ki ga je obravnaval občinski svet in se udeležili predstavitve na sestanku delovne skupine, se lahko pridružimo stališčem, da dosedanje meritve še ne dajejo nobenih konkretnejših zaključkov.

Delno poročilo še ne govori o kvaliteti zraka, ki ga dihamo. Kot največje vire onesnaževanja pa izpostavi štiri vire: promet, cementarno, kamnolom in individualna kurišča. Od tega naj bi več kot polovico onesnaženja (55%) prispevala cementarna in promet. Pri čemer prispevek individualnih kurišč k delcem PM10 tudi ne pomeni, da ta kurišča najbolj škodujejo zdravju, ker je zelo pomembna sestava teh delcev. Ugotovljene naj bi bile tudi visoke vrednosti klora in bakra, izvor teh elementov pa se bo ugotavljal v nadaljevanju meritev.

Sestanka delovne skupine sta se udeležila dva člana društva Eko Anhovo, ki sta aktivno sodelovala v razpravi. En član društva je podal pobudo, da se v nadaljevanju meritev opravi tudi primerjava z meritvami, ki jih sočasno izvaja ARSO, s čemer se je doc.dr. Močnik strinjal. Drug član društva pa je postavil preprosto vprašanje: kakšen zrak torej dihamo v našem okolju glede na trimesečne ugotovitve meritev? Odgovor je bil kljub temu, da dokončnih zaključkov še ni, jasen: rezultati niso vzpodbudni. Kajti če se ugotovitve primerjajo s študijo, ki so jo izvedli v podobnem okolju predalpske doline v Švici, je tam zrak kvalitetnejši od zraka v našem okolju.

Kakovost zraka v Desklah se torej očitno le ne more primerjati z zrakom v Bovcu ali Bohinju?

Pričakujemo naslednje delno poročilo, saj se bo v tem obdobju zaključila kurilna sezona in se bo lahko lažje definiralo izvore onesnaževanja in njihove prispevke.

Delno poročilo lahko preberete na spletni strani občine Kanal ob Soči v gradivu za 6. izredno sejo občinskega sveta dne 15.4.2021.

Facebooktwittermail