Leto dni kasneje: obvarovali smo naše okolje

  

Minilo je okroglo leto dni, kar smo v društvu Eko Anhovo samoiniciativno poslali Agenciji RS za okolje pobudo, naj zavrnejo namero podjetja Salonit Anhovo, da bi količino sosežiga odpadkov povečal za skoraj četrtino – iz sedaj dovoljenih 108.960 ton/leto na 135.000 ton.

Že pred tem smo na spletni strani Agencije pridobili dokumentacijo, ki je bila vložena za tako povečanje in jo pozorno preučili. Pridobili smo tudi podatke o izpustih v zrak za obdobje 2013-2018, ko je pričelo podjetje povečevati sosežig in po letu 2016 uporabljati “3D odpadke”. Ugotovili smo, da so se v teh letih povečale tako povprečne letne emisije v mg/m3, kot tudi skupne letne količine za veliko vrst škodljivih snovi, razen za prah. Kar je drugače, kot je v dokumentaciji in vlogi Agenciji navajalo podjetje in s tem zagovarjalo povečanje količine odpadkov.

Ugotovili smo še veliko drugih stvari. Da meritve, s katerimi se je opravičevalo povečanje sosežiga odpadkov, niso potekale pri največji obremenitvi peči, kot se je navajalo v dokumentaciji. Da obstaja pri predvideni postavitvi novega skladišča odpadkov enaka verjetnost za emisije smradu, kot so se te pojavile že po postavitvi sedanjega skladišča 3D odpadkov. Da povečanje sosežiga in proizvodnje glede na poslovanje zadnjih let ni potrebno zaradi večjega povpraševanja po cementu, ampak težnje po večji proizvodnji cementnega klinkerja za potrebe tujih cementarn. Celotne pripombe še vedno lahko preberemo na spletni strani društva.

Pripombe smo poslali tudi Občini Kanal ob Soči in jo pozvali, da se pri Agenciji čim prej zavzame proti vsakršnemu dodatnemu obremenjevanju našega okolja, ne glede na to, ali naj bi se dogajalo znotraj predpisanih emisijskih mej ali ne. Prav tako smo jo pozvali da podpre naš poziv, naj Agencija in ministrstvo pristopita k izenačenju dovoljenih vrednosti izpustov iz sosežigalnic na strožji nivo, ki velja za sežigalnice odpadkov. Svetnici Liste za zdravje in kakovost bivanja sta izvod pripomb predali tudi vsem občinskim svetnikom. Vendar ne občina, niti občinski svetniki glede tega niso storili ničesar.

Vseeno pa se je v nadaljevanju zgodil velik in pomemben odziv zdravstvene stroke in nato tudi javnosti in politike. Skoraj 600 slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov je na državne in občinske odločevalce naslovilo poziv, naj zdravstveno že obremenjena območja -kakršno je zaradi pretekle azbestne proizvodnje tudi območje srednje Soške doline- ne obremenjujejo z novimi onesnaževanji in tveganji. Poziv je podprla Zdravniška zbornica Slovenije. V društvu smo pozvali občane k podpori temu pozivu in zbrali smo preko 7000 podpisov podpore.

Tudi občinska oblast ni več mogla še naprej gledati vstran od te problematike, zato se je na izredni seji zbral občinski svet. Pred sejo je civilna iniciativa Danes organizirala v Kanalu shod in na njem smo naši zdravnici in predstavniki Zdravniške zbornice izročili vse zbrane podpise podpore. V Državnem zboru se je odvila nujna seja dveh odborov, na katerih so poslanci sprejeli stališče, da bi bilo povečanje količine sosežiga odpadkov neprimerno. Obenem so pozvali Vlado, naj ustanovi delovno skupino za preučitev možnosti za izenačitev mejnih vrednosti izpustov iz sosežigalnic na strožji nivo in pripravi program ukrepov za okoljsko sanacijo območja srednje Soške doline.

Omejitve zaradi nastale epidemije novega korona virusa so nadaljnje aktivnosti upočasnile. V tem času smo bili bolj priča pospešenim propagandnim aktivnostim podjetja: kar naenkrat so se našla sredstva za obnovo javne razsvetljave (pri čemer se je spotoma posekalo še številna drevesa, ki so predstavljala zaščito stanovanjskih hiš pred industrijskim kompleksom) in za obnovo športnega igrišča. V lokalnih časopisih se je povečalo število oglasov. Povečala se je višina regresa delavcem (kar pa ni vplivalo na izplačilo več kot polovice dobička lastnikom). Še celo milijon € naj bi se našel za čiščenje soške vode v pitno vodo za prebivalce Anhovega in Deskel…

Občina se je v tem času na okoljskem področju posvetila snovanju novega Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, ki ga bo ustanovila skupaj s podjetjem in naj bi občini in Posočju zagotovil vodilno vlogo v Sloveniji pri transformaciji v podnebno nevtralno regijo…

Jeseni smo našo odločenost za življenje v čistem in zdravem okolju še enkrat glasno izrazili. Najprej z množično akcijo “Za naravo ob Sočo”, ki se je je udeležilo veliko ljudi iz vse Slovenije in domačinov in na kateri smo ponovno razločno izrazili naše zahteve državnim in občinskim odločevalcem. In nato še s tem, ko je bila za osebnost Primorske izbrana Mateja Sattler, članica našega društva, zaradi njenih prizadevanj v dobro okolja. To je bilo že drugo tako letošnje priznanje: v januarju je bila za osebnost Primorske izbrana naša zdravnica Nevenka Mlinar zaradi poziva zdravnikov in njenih prizadevanj v dobro zdravja.

Pozna jesen je nato vendarle prinesla odločitev: podjetje je namero za povečanje količine sosežiga odpadkov pri Agenciji RS za okolje umaknilo. Po besedah podjetja zato, ker “v duhu transparentnosti, odprtosti in želji po konstruktivnem dialogu z vsemi deležniki … samoiniciativno predlaga, da se za ambiciozne razvojne načrte do razogljičenja opravi presojo vplivov na okolje.” Po besedah Agencije RS za okolje pa bi bila podjetju taka presoja tudi sicer v kratkem naložena, če ne bi umaknilo vloge…

Za nami je torej leto mnogih aktivnosti in prizadevanj, ki je naše okolje in zdravje obvarovalo pred novimi obremenitvami in tveganji. Čeprav najbrž le za nekaj časa. Zato ponovno vabimo vse krajane: pridružite se prizadevanjem za čisto in zdravo bivalno okolje! Skupaj bomo močnejši.

Facebooktwittermail