Agencijo RS za okolje smo pozvali naj zavrne namero za povečanje količine sosežiga odpadkov!

  

Mediji so poročali, da želi Salonit Anhovo povečati količino sosežiga odpadkov v cementni peči iz 109.000 t/leto na 135.000 t/leto in izvesti še nekatere druge spremembe okoljevarstvenega dovoljenja. V društvu Eko Anhovo in dolina Soče smo prebrali dokumentacijo, ki je objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje. Agenciji smo samoiniciativno poslali pripombe k dokumentaciji in jo pozvali, da vlogo za povečanja količine sosežiga odpadkov zavrne kot nesprejemljivo.

Ko smo proučevali dokumentacijo smo naredili tudi analizo emisijskih izpustov v zrak za obdobje 2013 – 2018, ko je pričel Salonit Anhovo povečevati količino sosežiganja odpadkov in po letu 2016 uporabljati »3D odpadke«. Pokazalo se je, da so se v teh zadnjih letih povečale tako povprečne letne emisije v mg/m3, kot tudi skupne letne količine za veliko vrst škodljivih snovi, razen za prah.

Po našem mnenju se iz tega vidi da ni res, da količina sosežiganja odpadkov ne vpliva na količino škodljivih snovi, ki se izpuščajo v zrak, kot nam govorijo in s čemer zagovarjajo povečanje te količine.

Še več: iz tega se razbere, da se je v zadnjih letih spremenil način, na katerega Salonit Anhovo vpliva na okolje: ti vplivi se ne kažejo več tolikov zapraševanju okolice, kot v preteklosti, ampak je sedaj bolj izrazito obremenjevanje okolja s plinastimi snovmi oziroma kemikalijami. Kar pa je lahko še bolj zaskrbljujoče, kot doslej, ker vplivov teh snovi še ne poznamo in ne vemo kakšne posledice bodo imele v daljšem obdobju na zdravje ljudi.

Pripombe lahko preberete v spodnjem prikazu – preučite jih in si ustvarite boljšo predstavo o problematiki sosežiganja odpadkov v našem okolju. Vlogo in dokumentacijo, ki jo je Salonit Anhovo podal na Agencijo RS za okolje, pa si lahko ogledate na spletni strani Agencije (kasnejša opomba: Agencija je dostop do vseh dokumentacij v predhodnih postopkih onemogočila)

Pripombe smo poslali tudi Občini Kanal ob Soči in pozvali občino da se pri Agenciji RS za okolje čim prej zavzame za to, da ne dovoli nobenega novega in sploh ne dodatnega obremenjevanja našega okolja, ne glede na to, ali naj bi se tako obremenjevanje odvijalo znotraj predpisanih emisijskih mej ali ne. Sedaj je namreč že splošno znano, da predpisi omogočajo cementarnam višje izpuste škodljivih snovi, kot je to dovoljeno v drugih okoljih in zato zatrjevanje »da so emisije v mejah dovoljenih« ne pomeni nobenega zagotovila, da bo naše okolje zdravo.

Prav tako smo občino pozvali da podpre naš poziv naj Agencija in ministrstvo takoj pristopita k spremembi Uredbe o sežigalnicah in sosežiganju odpadkov, tako da se bodo izenačile dovoljene vrednosti izpustov iz sežigalnic in sosežigalnic na strožji nivo, ki velja za sežigalnice.

Če tudi vi menite da povečanje količine sosežiganja odpadkov za naše okolje in zdravje ni sprejemljivo, se temu pozivu pridružite!

Facebooktwittermail