Sporočilo za javnost: Apel krajanov zaradi tovornjakov iz Italije

  

V društvu Eko Anhovo in dolina Soče smo se po razglasitvi epidemije koronavirusne bolezni obrnili na več institucij, saj smo zaskrbljeni glede varnosti pred okužbo na našem območju. Kljub zaostrenim razmeram tovarna – sosežigalnica Salonit Anhovo nemoteno deluje in še naprej sprejema pošiljke sekundarnih goriv (odpadke) iz Italije in v Italijo odvaža klinker (polizdelek cementa). V zadnjih dveh tednih je bilo na Soški cesti ob skoraj popolnem upadu osebnega prometa zaznati skoraj izključno le tovornjake, ki v velikem deležu prihajajo iz Italije, evropskega epicentra virusa Covid–19, kjer je ta terjal do današnjega dne 13.155 smrtnih žrtev in več kot 110.574 okuženih.

Državljani Republike Slovenije smo bili od razglasitve epidemije deležni strogih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije. Vlada RS je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi (Ur. list 38/2020, 29. 3. 2020), ki prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih površinah ter izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Zato so nam težko razumljiva dvojna merila države, ki na eni strani omejuje pretok blaga in storitev ter gibanje prebivalstva, sočasno pa dopušča izjeme dejavnostim, ki niso nujne ter niso v nikakršni povezavi z nujno oskrbo prebivalstva. V času, ko je večina trgovin, tovarn ter drugih storitvenih dejavnosti bila primorana zapreti svoja vrata pa dejavnosti v tovarni – sosežigalnici Salonit Anhovo nemoteno potekajo dalje.

V društvu opozarjamo, da obstaja v naši občini zaradi dovažanja italijanskih odpadkov velika nevarnost da pride do okužbe z virusom Covid-19, ker lahko ta na nekaterih materialih preživi tudi več dni. Vnos virusa bi v našem okolju skoraj zagotovo imel usodne posledice, saj je zaradi pretekle dejavnosti Salonita Anhovo med nami veliko onkoloških in azbestnih bolnikov, svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila, da sodijo v najbolj ogroženo skupino ljudi prav starejši s pljučnimi in srčno-žilnimi obolenji.

Svojo skrb smo izrazili v pismu županji Kanala ob Soči Tini Gerbec, v katerem smo spraševali o morebitnih dodatnih ukrepih Občine Kanal ob Soči glede te problematike. V odgovoru so bili opisani varnostni ukrepi za zajezitev epidemije, ki jih izvaja občina, glede dovažanja odpadkov iz Italije pa je bil priloženi odgovor Salonita Anhovo z opisom ukrepov za zaščito njihovih zaposlenih in strank. Odgovora ali pojasnil o morebitnih dodatnih ukrepih glede izvajanja in nadzora tovornega prometa, ki prihaja iz Italije in je namenjen v Salonit Anhovo, nismo prejeli!

V društvu smo pripravili tudi izjavo za javnost, ki je bila kot apel posredovana na Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravje in slovenskim medijem. Izjavo lahko v celoti preberete na koncu objave.

Dne 30.3.2020 je bil na RTVSLO v večernih poročilih objavljen prispevek novinarke Mojce Dumančič z naslovom ‘Azbestni bolniki in covid–19’, kjer novinarka poroča o sosežigu odpadkov in tovornem prometu v času epidemije kot dodatnem bremenu za azbestne bolnike. V prispevku je bil na vprašanje glede tega objavljen odgovor županje Tine Gerbec, da je problem potrebno reševati celovito in argumentirano, na državni ravni, kot smo se tega lotili konec februarja, ampak so se žal aktivnosti zaradi koronavirusa prekinile. Takšen odgovor županje naše skrbi še poglablja, saj kaže na odsotnost resne aktivnosti in volje za reševanje problema. Zavedamo se, da se zakonodaja, ki ureja posamezna področja, sprejema na državni ravni, vendar je država v času epidemije naložila občinam večje pristojnosti zaradi čim večje lokalne operativnosti za preprečitev ali zajezitev virusa. V društvu menimo, da bi morala občina zaradi odgovornosti do azbestnih bolnikov in občanov usmeriti vse napore v zavzemanje za POPOLNO PREPOVED tovornega prometa, ki prihaja iz Italije.

Dejavnost cementarne – sosežigalnice namreč ne predstavlja nobene nujnosti za prebivalstvo ter nikakršne dodane vrednosti za ljudi ali okolje. Prav nasprotno pa lahko zaradi svojih aktivnosti pripomore k vnosu in širjenju koronavirusne bolezni, ki bi za naše okolje lahko imela tragične posledice. Ob tem menimo, da je dejavnost cementarne – sosežigalnice, kakršni smo priča že dalj časa, tudi sicer v nasprotju z Ustavo republike Slovenije, ki v 72. členu določa, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja.

Dne 31.3.2020, torej dan po objavi prispevka v dnevniku RTVSLO, smo iz Ministrstva za notranje zadeve prejeli le pavšalni odgovor v katerem so citirali besedilo 3. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v RS iz Italijanske republike, ki med drugim določa, da se cestni tovorni promet, katerih končna destinacija je Republika Slovenija, dovoli…

V društvu Eko Anhovo in dolina Soče menimo, da bi odločevalci tako na državni, kot tudi lokalni ravni morali nemudoma odreagirati ter prepovedati vsakršen tovorni promet, ki prihaja iz žarišča epidemije – Italije, saj v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bi vnos in prenos bolezni lahko usodno vplival na zdravje najranljivejših skupin v naši občini, predvsem pa ogrozil življenja azbestnih in onkoloških bolnikov.

Dolina reke Soče je zaradi stoletne dejavnosti cementarne okoljsko pohabljena; ljudje zaradi preteklih grehov tovarne umirajo v hudih bolečinah; obenem pa aktualna dejavnost sosežiga ne obeta nič bolj zdravo prihodnost niti otrokom in vnukom generacijam azbestnih bolnikov. Nasprotno se želi proizvodnjo še povečati in posledično povzročiti lokalnemu prebivalstvu še večje breme izpustov kancerogenih snovi. Ali res lahko domačini le nemo spremljamo že večkrat videno zgodbo, ko podjetje kuje dobičke na plečih naših sorodnikov, prijateljev in znancev, ti dobički pa se v obliki dividend prelivajo v tuje zasebne žepe?

Facebooktwittermail