Žalostno, a resnično. Si občani res to zaslužimo?

  

Minuli teden je bil za prebivalce Anhovega težek in neprijeten in tak še traja. V petek 24.7. jih je v jutranjih urah presenetila penasta, smrdljiva in rjavkasto obarvana voda, ki je tekla iz pip in v umivalnikih ali posodah puščala veliko usedline. Po obvestilu krajanke so delavci občine Kanal ob Soči opravili ogled stanja na terenu in ugotovili, da je do onesnaženja pitne vode prišlo na območju čistilne naprave industrijskih odpadnih vod podjetja Eternit Slovenija, kjer naj bi kemikalije vdrle v vodovodni sistem pitne vode za oskrbo prebivalcev. Tekom dneva naj bi bila napaka odpravljena, za ta čas je bila prebivalcem pripeljana gasilska cisterna z vodo, nato pa jim je bilo sporočeno naj vodo iz pip nekaj časa iztočijo in pred uporabo prekuhavajo.

V sredo 29.7.2020, torej 5 dni po onesnaženju, ko se je voda iz pip lahko uporabljala, pa je sledilo obvestilo, da voda iz vodovodnega omrežja Anhovo ni primerna za uporabo in jo je prepovedano uporabljati za prehrambene namene, pitje in umivanje zob… V časopisu Primorske novice smo lahko prebrali izjavo direktorja občinske uprave, da penaste in smrdeče vode v petek niso vzorčili in poslali v analizo, ampak so pregled vode opravili šele v ponedeljek, torej 3 dni po onesnaženju!

Tako ravnanje občine je milo rečeno neodgovorno in odpira veliko vprašanj: kako je bilo lahko krajanom sporočeno, da lahko uporabljajo vodo s prekuhavanjem, če po onesnaženju sploh ni bila pregledana? Še sploh ker je prišlo do onesnaženja s kemikalijami in prekuhavanje take onesnaženosti ne odpravi? Ali so krajani vse naslednje dni do srede uporabljali za kuhanje in umivanje vodo, ki je še vedno vsebovala primesi kemikalij? Katerih kemikalij? Je bilo ogroženo njihovo zdravje?

Krajanom Anhovega je bila ponovno pripeljana gasilska cisterna in od takrat se lahko oskrbujejo s pitno vodo le iz nje. Za povrhu je bila tudi voda v eni od cistern, ki naj bi bila napolnjena iz vodovoda v Desklah, motna in neprimerna. Še novinar je v časopisu zapisal: kot bi se kdo iz prebivalcev Anhovega hotel delati norca…

Res je, da gre lahko vedno kaj narobe, če še tako pazimo. A prav zato je pomembno, da se takih možnosti zavedamo, da vnaprej odpravimo čim več možnosti da do njih pride in da se kljub vsemu nanje pripravimo. Če pogledamo nazaj pa se zdi da tudi ob tem primeru nihče ni upošteval tveganj, ki smo jim zaradi industrijskih kompleksov v našem okolju vedno bolj izpostavljeni.

Kako je mogoče, da vodovodni sistem za oskrbo krajanov s pitno vodo še vedno poteka skozi industrijski kompleks in je tam prepleten z omrežjem tehnološke odpadne vode? Zaradi tega je oskrba s pitno vodo stalno podvržena tveganjem, da pride do mešanja in onesnaženja.

Prav je, da se je v preteklem obdobju oskrbelo z vodovodi mnogo naselij, kjer so prej imela samo kapnice in vodnjake. Toda ob tem smo mogoče pozabili da tudi tam, kjer vodovod obstaja, tako »zmešano« omrežje ni sprejemljivo. Javni vodovod za oskrbo prebivalcev v Anhovem je potrebno takoj ločiti od industrijskega omrežja!

Dogodek s pitno vodo je odprl tudi širša vprašanja: ali je res najbolj pametna odločitev, da se bo pitno vodo za prebivalce Anhovega, Močil, Robidnega brega, Rodeža in Deskel tudi v bodoče zagotavljalo z vodo iz reke Soče? Zanjo vemo, da v Ajbi, kjer prihaja v dovodni rov elektrarne, iz katerega jo črpajo v vodarno Močila, ni čista, po dežju je tudi polna primesi in umazanije. Koliko kemikalij je potrebno uporabiti, da bi postala pitna?

Zakaj je bila opuščena možnost, da bi pitno vodo pripeljali iz Prilesja, do kamor je bil že zgrajen vodovod iz vodarne Mrzlek, ki zajema vodo iz čistega podtalnega izvira? Zakaj se ni preučilo možnosti za še kako črpalno vrtino pri Plavah, iz katere bi črpali čisto podtalno vodo?

Kot da ne bi bilo dovolj, smo bili v četrtek, 30.7.2020 obveščeni še o izrednem onesnaženju reke Soče zaradi izlitja iz industrijskega kompleksa Salonit Anhovo in prepovedi kopanja. Po kasnejših obvestilih naj bi prišlo do izlitja manjše količine olja, ukrepanje pa naj bi bilo hitro in učinkovito…

Upamo da ni bilo hitro in učinkovito na enak način, kot petkovo odpravljanje onesnaženja pitne vode v Anhovem, le z boljšo PR službo…

In po vsem sta žalostni še dve spoznanji. Najprej da vsi ti dogodki v zadnjem tednu predstavljajo le “izredne dogodke” – torej le dodatek k “rednemu” onesnaževanju našega bivalnega okolja z izpusti škodljivih snovi v zrak, miniranjem, kamionskimi transporti odpadkov in klinkerja…

In da kljub pereči problematiki nismo doživeli nobenega javnega odziva županje, obeh podžupanov in tudi ne krajevne skupnosti… Kot da ne bi šlo za izredne dogodke in veliko šlamparijo občine, ki je upravljalka vodovodnega sistema. V takih primerih ni več dovolj pošiljati pred novinarje uradnike, ampak bi morali stopiti do ljudi vodilni ljudje občine in prevzeti objektivno odgovornost. Kot da si krajani tega niso zaslužili? Bi bilo tako tudi če bi do onesnaženja pitne vode prišlo v glavnem delu Kanala in do onesnaženja Kanalske plaže?

Facebooktwittermail