NAŠA DOLINA JE ZASTRUPLJENA!

  

Slika

V zadnjih dneh decembra 2015 so na Facebook strani Civilne iniciative “Zagotovimo vsaj našim otrokom čisto in zdravo okolje” objavili poročila Salonitovih analiz prsti, ki so jih v podjetju izvedli v letih 2009 in 2011. Rezultati le teh so KATASTROFALNI, saj dokazujejo, da je območje v širši okolici cementarne močno onesnaženo.

Če so v podjetju še pred kratkim, ob javni predstavitvi rezultatov analize zemljin z Gorenjega Polja, za preseganje koncentracij niklja in kobalta okrivili naravno sestavo tal, pa ta poročila jasno dokazujejo, da je vpliv podjetja na okolje precej večji, kot trdijo predstavniki Salonita.

Zapis na strani podjetja Salonit Anhovo:

V letih 2009-2012 je v Salonitu Anhovo v sodelovanju s Kemijskim inštitutom potekala razvojna naloga, v kateri so bile izvedene meritve elementov v zemljinah na različnih lokacijah v okolici in znotraj industrijskega kompleksa ter na referenčnih dislociranih mestih (Banjšice, Nekovo). Rezultati analiz na merilnem mestu Gorenje Polje so bili zelo podobni kot rezultati sedanje študije Kmetijskega inštituta. Podobne vsebnosti težkih kovin so bile izmerjene tudi na referenčnih merilnih mestih, kar kaže, da vpliva dejavnosti Salonit Anhovo ni zaznati, so pa analize odraz značilnosti geološkega zaledja.

http://www.salonit.si/aktualno/novice/2015120412552356/

Rezultati Salonitovih analiz, ki so jih več let prikrivali javnosti, pa dokazujejo ravno nasprotno. V Morskem, ki leži v smeri največjega onesnaženja, je koncentracija niklja presegla opozorilno vrednost, mejno pa koncentracije kobalta, bakra, svinca in živega srebra. Te težke kovine so tipične emisije iz cementarn, ki sežigajo odpadke in jasno dokazujejo, da Salonit s sežigom odpadkov zastruplja bližnjo okolico in ljudi, ki tu živimo!

Poročila so dostopna na Facebook strani Civilne iniciative “Zagotovimo vsaj našim otrokom čisto in zdravo okolje”: Povezava na Facebook stran CI

V Salonitu so nam potrdili, da so z rezultati teh analiz seznanili tudi občinske predstavnike, kar je naravnost šokantno in potrjuje dvome, je bil župan Andrej Maffi že leta 2010 seznanjen s katastrofalnim stanjem okolja v okolici cementarne. Kljub temu je novembra 2014, brez javne razprave, podal soglasje Salonitu za gradnjo novih naprav za sežig 3D odpadkov, med katerimi bodo tudi komunalni.

Več kot očitno se v naši dolini piše nova žalostna zgodba. Koliko nedolžnih življenj bo tokrat potrebnih, da bodo odgovorni priznali svojo napako?

Facebooktwittermail