Analiza zemljin v Kanalu in Desklah

  

Zemlja

V poletnih mesecih je Slovenijo pretresla zgodba o močno onesnaženi zemlji na območju viškega vrtca v Ljubljani, katera je vsebovala kar štirikrat višjo koncentracijo svinca od uradno dovoljene. Ta dogodek je spodbudil društvo EKO Anhovo in dolina Soče, da smo preverili, kakšno je stanje v naši dolini. Ne gre zanemariti, da je srednja Soška dolina obremenjena z industrijo, ki velja za eno izmed najbolj umazanih nasploh. Z dopisi smo se obrnili na več vrtcev in osnovnih šol v širši okolici, ki bi lahko bila onesnažena zaradi dejavnosti v anhovski cementarni. Presenetljivo je, da se do sedaj niso še nikjer izvedle meritve onesnaženosti tal, kar poraja dvome o tem, da se ljudje in predvsem občinski funkcionarji sploh ne zavedajo, kakšne negativne vplive ima sežiganje odpadkov na okolje in zdravje ljudi. Glede na to, da sta zaradi sosežiga odpadkov najbolj tangirani ravno kanalska in desklanska šola, smo se na podlagi prejetih odgovorov s strani vodstev šol odločili, da bomo zaenkrat ukrepali samo lokalno. S tem namenom smo 14. 9. 2015 na občino Kanal ob Soči naslovili dopis, v katerem smo zahtevali, naj občina nemudoma izvede analizo tal v okolici obeh največjih vrtcev. S strani občine smo kmalu po poslanem dopisu prejeli klic, s katerim nas je strokovna sodelavka za družbene in socialne zadeve Matejka Maver Pregelj povabila na srečanje, ki se bo odvilo v prihodnjih dneh in katerega namen bo predvsem določitev lokacij za odvzem vzorcev. Odziv občine pozdravljamo, saj smo mnenja, da je skrajni čas, da se izvedejo neodvisne meritve zemljin v Kanalu in Desklah in na tak način jasno določi, kakšna je obremenjenost naših krajev zaradi spornih dejavnosti v Salonitu. Glede na to, da bodo to šele prve uradne meritve onesnaženosti tal s strani občine, smo se odločili, da bomo odločno zahtevali, da se v nabor analiziranih elementov vključi tudi živo srebro in da se našemu društvu omogoči prisotnost pri odvzemu vzorcev ter prejem lastnega vzorca že na kraju odvzema. Tega bomo ustrezno shranili in v primeru dvomov v verodostojnost rezultatov poslali na  analizo v tujino.

Facebooktwittermail