Po razpravi v Državnem zboru: ali potem lahko tudi mi spustimo komu na glavo kakšen “bat” – in bomo mileje kaznovani?

  

Kljub negativnemu stališču Vlade in koalicijskih strank do predlaganega Zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (ZSONSO) smo v društvu upali na to, da bodo poslanke in poslanci vendarle razumeli, da sta čisto okolje in zdravje ljudi pomembnejša od gospodarske dejavnosti, ki jo omogoča trenutna diskriminatorna zakonodaja.

Toda poslanci koalicijskih strank SDS, SMC, NSI, DESUS in tudi SNS so kljub argumentirani predstavitvi in razpravi predlagateljev zakona zagovarjali stališče Vlade, ki je skoraj identično stališču cementarne Salonit Anhovo. V čigavem interesu torej delujejo poslanke in poslanci?

Med prestavitvijo stališč koalicijskih strank ni bilo moč prezreti nepoznavanja in nerazumevanja problematike sosežiga odpadkov v industrijskih pečeh in posledic, ki jih ta dejavnost prinaša. Nekaj poslancev je imelo celo težave z branjem vnaprej napisanega govora. Pri tem niso niti omenili zdravstvenega in okoljskega vidika sosežiga odpadkov v industrijskih pečeh, ampak le povzemali pravno-sistemska stališča vlade in tehnična stališča cementarne. Žalostno pa je tudi, da večina koalicijskih poslancev -razen enega (!)- v razpravi sploh ni sodelovala, ampak le glasovala.

Vsi, ki bi želeli ponovno poslušati dogajanje v Državnem zboru, si lahko ogledate posnetek razprave v arhivu RTV Slovenije.

Ob zavrnitvi zakona, ki bi prebivalcem v okolici največje sosežigalnice odpadkov v Sloveniji prinesel vsaj nekoliko manjšo obremenitev okolja in zdravja, ponovno ugotavljamo, da sta ekologija in zaščita okolja zgolj priročni in populistični temi v času predvolilne kampanje. Ko pa je potrebno besede tudi udejanjiti, se izkaže že znana neskončna servilnost gospodarstvu in odsotnost politične volje na račun zdravja lastnih državljanov!

Ko smo v dneh po razpravi v Državnem zboru premlevali vtise in se spraševali kako lahko ostajamo prebivalci v oklici sosežigalnic, kakršna je cementarna, izpostavljeni nekajkrat večjim emisijam škodljivih snovi v okolje, se nam je utrnilo vprašanje:

Če ni problem, da dimnik v našem kraju lahko izpušča nekajkrat več strupov, kot enak dimnik v drugem kraju – ali potem lahko tudi mi nekaterim poslancem in uradnikom spustimo na glavo kakšen »bat« in nam bo določena manjša kazen, kot velja v drugih krajih?

Ker če je to dovoljeno dimniku v našem kraju zaradi drugačne tehnologije in »bat zaključkov«, potem se ve da tudi nas obravnavate drugače – kot »batnjene seljake«, pozabljene plebejce… in je razumljivo, da se nam to lahko tolerira?

 

Facebooktwittermail