Odprto pismo slovenskim evropskim poslancem

  

Spoštovani poslanci gospa Patricija Šulin,  gospod Igor Šoltes in gospod Lojze Peterle,

z odprtim pismom, ki ga naslavljamo na Vas,  slovenske evropske poslance, želimo člani društva seznaniti in opozoriti Evropski parlament in Evropsko komisijo na okoljske in zdravstvene težave Soške doline, ki so povezane s problematiko sosežiganja odpadkov  v cementarni  Salonit Anhovo (SA). K temu zapisu nas je spodbudil članek Evropski poslanci o problemih sosežiganja odpadkov v cementarnah , objavljen na ZW Europe: https://www.zerowasteeurope.eu/2017/09/meps-seek-answers-over-burning-waste/. V njem številni evropski poslanci iz Italije, Grčije in Španije opozarjajo Evropsko komisijio o škodljivosti sosežiganja odpadkov v cementarnah in se trudijo, da bi se ta problematika izpostavila v Evropski uniji.

 Društvo EKO Anhovo in dolina Soče je nastalo maja 2015 z namenom ozaveščanja javnosti o problematiki sosežiganja odpadkov v cementarni SA. Naš glavni cilj delovanja je prenehanje sežiganja odpadkov in prehod na goriva, ki so okolju in zdravju  manj škodljiva, in tako zagotoviti, da bo naše okolje ponovno zdravo in prijazno za življenje.

ARSO je Salonitu v IPPC okoljevarstvenem dovoljenju dovolil absurdno visoke vrednosti emisij, ki bistveno odstopajo od dovoljenih standardov, ki veljajo v državah Evropske unije za sežigalnice odpadkov. S tem grobo kršijo Direktivo 2000/67/ES, ki v 27. členu navaja: »Sosežiganje odpadkov v napravah, ki v prvi vrsti niso namenjene sežiganju odpadkov, v delu odpadnih plinov, ki nastanejo pri takem sosežigu, ne bi smelo povzročiti večjih emisij onesnaževal, kot so dovoljene za namenske sežigalnic, in naj bi zato zanj veljale ustrezne omejitve.« Navkljub tej direktivi je ARSO Salonitu Anhovo dovolil kar 3krat večje onesnaževanje s prahom, 4 krat večje onesnaževanje z NOx (dušikovi oksidi), 5 krat večje onesnaževanje z rakotvornim benzenom in 5 krat večje onesnaževanje s skupnim organskim ogljikom (TOC), kot to dovoljujejo standardi EU za sežigalnice. Za onesnaževanje s CO pa mu sploh ni določil mejnih vrednosti.

Generator 98% vseh izpustov iz nepremičnih virov v Občini Kanal ob Soči je družba Salonit Anhovo (vir: Agencija Golea), kljub temu je ARSO z dopolnitvijo IPPC okoljevarstvenega dovoljenja z dne 13. 3. 2014 dovolila, da je celotni energent za sežiganje iz odpadkov, od katerih je lahko kar 40% nevarnih. To znese skupno kar 108.960 ton odpadkov na leto (skoraj 300 ton dnevno); odpadki so avtomobilske gume, plastika, odpadna olja, topila, mulj iz čistilnih naprav… SA ima dovoljenje za sosežig 88 vrst različnih odpadkov,  med njimi tudi nevarnih (vir: Okoljevarstveno dovoljenje za SA), delež uporabe sekundarnih goriv se znatno zvišuje in je znašal leta 2014 60%, petrolkoksa pa 40%  (vir: Gradivo na dnevu odprtih vrat SA).

SA na vse očitke o velikih izpustih škodljivih snovi v zrak odgovarja, da so njegovi izpusti manjši od predpisanih mejnih vrednosti in skladni z zakonodajo in, da cementarna ne onesnažuje okolja. Takšni odgovori, če upoštevamo prej navedene zelo visoke dovoljene vrednosti s strani ARSO-ta, pravzaprav samo zavajajo javnost. Tako “olepšujejo” enormne količine škodljivih snovi, ki se izpuščajo v okolje, pa se glede na prej že  omenjeno Direktivo ne bi smele. 

Skladiščenje vseh teh odpadkov v območju cementarne predstavlja tudi veliko tveganje za nastanek izrednih dogodkov, npr. požara, ki imajo lahko usodne posledice za širše okolje. Da to ni samo bojazen, ampak realnost, so pokazali nedavni požari v podobnih obratih na Vrhniki in pri Novem mestu, ki so prizadeli širšo okolico in njene prebivalce.

Zakaj smo se obrnili ravno na vas?

Gospa Patricija Šulin, ste Primorka, nam najbližja evropska poslanka. Prepričani smo, da zelo dobro poznate več desetletno bolečo problematiko azbestne proizvodnje, ki ima za posledico več kot 2500 obolelih za azbestozo ter številne smrti zaradi posledic malomarne uporabe azbesta. Višek obolelih in smrti zaradi azbesta bo dosežen med letoma 2020 in 2025. 

Kot, da to še ni bilo dovolj, se danes dodatno onesnažuje in obremenjuje s sosežiganjem odpadkov, ki ne vpliva samo na  Občino Kanal ob Soči, temveč na  celotno Goriško in celo širše področje. Vemo, da so vplivi sežiganja odpadkov v cementarnah daljnosežni. Od »domačinke« zato pričakujemo, da nam boste prisluhnili in pomagali .

Gospod Igor Šoltes, ste član PS Zelenih/Evropske svobodne zveze. Skupina se zavzema za varstvo okolja, enake možnosti, socialno pravičnost in odprto, demokratično Evropo, kjer državljani sodelujejo v politiki in je njihov interes pomembnejši od interesa korporacij…

Gospod Lojze Peterle, vi ste vodja posebne poslanske skupine MAC-MEPs Against Cancer, ki se zavzema za neprestano sodelovanje vseh držav članic EZ na področju raziskovanja, preventive in zdravljenja rakavih obolenj ter osveščanja ljudi. Ste pa tudi nadomestni član za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Spoštovani, prosimo vas, da nam svetujete oziroma nam pomagate opozoriti na  naše težave v evropskem parlamentu in pri Evropski komisiji. Radi bi tudi, da se povežete tako z ostalimi slovenskimi kot tudi z drugimi  evropskimi poslanci, ki predstavljajo prizadete skupnosti in na problematiko sosežiganja odpadkov v cementarnah že opozarjajo (Piernicola Pedicini, David Borelli, Ignazio Corrau, Florent Mecellsi, Sotirios Zarianopoulos), in skupaj nastopite ter predstavite probleme sežiganja odpadkov v cementarnah, posebej tudi v cementarni Salonit Anhovo. Hvaležni vam bomo, če nas boste podprli, saj si prizadevamo za dobro ne samo našega okolja, temveč tudi za dobro slovenskega in širše evropskega prostora.

Bogomir Bavdaž, v imenu članov društva EKO Anhovo in dolina Soče

Deskle, 15.11.2017

Facebooktwittermail