Občinski svetniki o Eko društvu

  

Hasib Brdar – občinski svetnik in vodja Društva obolelih zaradi azbesta:

»Kar oni delajo (op. Društvo Eko Anhovo), je prešlo vse granice…
Največ me moti, ker vsaka tema začne z azbestom…
Lep denar su pokasirali in še zmeraj su među živima…«

Spoštovani občani in občanke občine Kanal ob Soči!

Člani društva Eko Anhovo in dolina Soče smo bili ob poslušanju posnetka 22 redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči (14. 12. 2017) zgroženi nad besedami nekaterih občinskih svetnikov ter župana Andreja Maffija. Verjamemo, da občani in občanke nimajo dovolj časa za spremljanje in poslušanje posnetkov občinskih sej, zato se nam je zdelo nujno, da vas na tem mestu opozorimo na grobe, žaljive in nestrpne besede nekaterih občinskih svetnikov.
Izjavo, ki ste jo lahko prebrali v naslovu, je dal začasni vodja Društva obolelih zaradi azbesta in občinski svetnik iz vrst SMC Hasiba Brdarja. In naravnost nesprejemljivo je, da si kdorkoli drzne oporekati denarnim odškodninam obolelim zaradi azbesta, ki so sramotno nizke. Da pa tako žaljivo, nesramno in popolnoma nesprejemljivo izjavo poda prav vodja društva, ki naj bi skrbelo za dobrobit azbestnih bolnikov in njihovih svojcev, je vredno obsojanja.
Na koncu seje je podžupan Bucik Marko predlagal, da se občinske svetnike »zaščiti pred društvom Eko Anhovo«. Seje občinskega sveta se snemajo in iz posnetkov teh sej, ki so objavljene na spletni strani občine, se lahko vsakdo prepriča, da društo Eko Anhovo ni nikoli motilo poteka sej, ampak je na njih sodelovalo s podajanjem pripomb in navajanjem podatkov, ki bi svetnikom omogočili objektivnejše odločanje o okoljskih temah v naši občini.
Člani društva Eko Anhovo smo bili presenečeni, da ni nihče od prisotnih na seji odločno protestiral proti besedam podžupana Bucika in tako žaljivemu govoru svetnika Hasiba Brdarja. Še več, večina je v svojih izjavah podpirala in še spodbujala k žaljivemu govoru s klevetami o našem društvu. Glas razuma bi pričakovali vsaj od župana Andreja Maffija, ki pa je s pohvalo svetnikom in z izjavo, da je nanje ponosen potrdil, da se popolnoma strinja z vsemi izjavami občinskih svetnikov, tudi tako nesprejemljivimi, kot je bila izjava svetnika Hasiba Brdarja.
Člani Eko Anhovo in dolina Soče bomo protest zaradi žaljivih in popolnoma nesprejemljivih besed posredovali predsedniku lokalnega odbora SMC za Goriško g. Andreju Valentinčiču, predsedniku SMC g. Miru Cerarju, predsedniku pokrajinskega odbora za severno Primorsko, g Bojanu Bratini, predsedniku DESUS g. Karlu Erjavcu, Ministrstvu za javno upravo (Služba za lokalno samoupravo) od katerih seveda pričakujemo, da se do izjav opredelijo ter v vednost vsem ostalim predsednikom lokalnih odborov ter predsednikom strank, varuhinji človekovih pravic in medijem.
Naj na koncu še enkrat poudarimo, da namen našega društva ni merjenje moči z občinskimi svetniki, županom ali Salonitom Anhovo. Naše delovanje je usmerjeno k bivanju v zdravem okolju in z ustavo zagotovljenimi pravicami – čeprav je to prav naloga izvoljenih predstavnikov ljudstva, torej župana in svetnikov! Prizadevamo si, da bi občani in občanke naše občine imeli enake pogoje za življenje, kot v drugih naprednih občinah. Da se mladi ne bi izseljevali iz naših krajev, kot se to dogaja sedaj (od leta 2010 se je izselilo 29,77 % mladih med 20 in 34 let starosti). Umrljivost mlajših od 65 let je najvišja med sosednjimi občinami in presega nekatere tudi za 7%. Izpusti benzena (344%), živega srebra (128%), amonijaka (186%) so se v med leti 2007 in 2015 enormno povečali in znašajo benzen 6,6 t/leto, živo srebro 23 kg/leto, amonijak 61,3 t/leto. Še vedno niso izvedli nujne sanacije otroškega igrišča ob vrtcu v Kanalu, kjer so meritve pokazale presežene vrednosti živega srebra v zemljinah.

Člani društva Eko Anhovo bi bili zelo srečni, če bi številke kazale drugače. Če bi opazili, da se občinski svetniki in župan trudijo za izboljšanje trenutnega stanja, bi bili deležni naših pohval in pomoči. Žal pa, kot lahko opazimo sedaj delujejo v čisto nasprotni smeri. Ukvarjajo se z nami, nas poskušajo diskreditirati, tako, kot so to poskušali s predsednikom Eko Kroga g. Urošem Macerlom. V posnetku je slišati, da si prizadevajo za omejevanje demokratičnega dialoga. Radi bi nam preprečili sodelovanje na občinskih sejah, celo kadar se dnevni red nanaša na okoljevarstveno problematiko. V ta namen bi s predlogi župana in nekaterih svetnikov, sprejeli nov poslovnik s katerim bi predvideli varnostnike, redarje, predstavniki javnosti naj bi na sejah bili na podstrešju… Mlada svetnica Andreja Melink prav tako iz vrst SMC, celo predlaga, da se društvu Eko Anhovo prepove prisotnost na sejah občinskega sveta.
Dragi občani in občanke ob branju tega zapisa in poslušanju posnetka si lahko sami ustvarite podobo o ljudeh – svetnikih, izvoljenih za odgovorno ravnanje za dobrobit lokalne skupnosti ter ljudi, ki v tej skupnosti bivajo.

Facebooktwittermail