Benzen: zakonodaja po meri onesnaževalcev

  

  V EKO KROGu smo ugotovili, da imajo cementarne za nekatere snovi dovoljene bistveno višje emisije v primerjavi z drugimi onesnaževalci. Pregledali smo nacionalno zakonodajo, ter jo primerjali z okoljevarstvenimi dovoljenji za cementarne. Ob tem smo odkrili spretne manevre zakonodajalca, s katerimi cementarnam, ki sosežigajo odpadke, omogočajo bistveno višje emisije nevarnih snovi v zrak, ne le v primerjavi s priporočili… Preberi več »

Brošura društva Eko Anhovo

  

Spoštovane občanke in občani! Brošura, ki jo držite v rokah, želi opozoriti na skrb vzbujajoče stanje našega bivanjskega okolja. V preteklih letih je bilo izvedenih več strokovnih analiz, ki so potrdile, da je okolje v občini Kanal močno onesnaženo. Kljub podpori številnih neodvisnih strokovnjakov in nenehnemu opozarjanju na škodljivost sežiganja odpadkov, smo pri lokalni oblasti naleteli na negativen odziv. Po… Preberi več »

Komu zvoni?

  

KOMU ZVONI KOMU ZVONI.. ? Objavil/a Eko Anhovo in dolina Soče – Uradna stran dne 20. marec 2018

Levica Onesnaževanje s sežiganjem odpadkov v Salonitu Anhovo je problem

  

  februar 19, 2018 Lokalni odbori, Novice Levica, lokalni odbor Goriška, poziva državo, Občino Kanal ob Soči in Mestno občino Nova Gorica, da se nemudoma zavzamejo za zaščito lokalnih prebivalcev in okolja pred onesnaževanjem, ki ga povzroča sežiganje odpadkov v družbi Salonit Anhovo. Od Vlade RS zahtevamo revizijo okoljevarstvenih predpisov, tako da: bodo dovoljene vrednosti izpustov strupenih snovi med najnižjimi… Preberi več »

Pojasnila evropskim poslancem glede odziva ARSO in Salonita Anhovo na pismo Evropski komisiji

  

Na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje, smo prebrali odziv Agencije na naše pismo glede okoljske in zdravstvene problematike, zaradi sosežiga odpadkov v podjetju Salonit Anhovo. Nekaj dni kasneje je na svoji spletni strani objavil odziv tudi Salonit Anhovo. Agencija in Salonit Anhovo pišeta, da naj bi bilo v pismu navedenih več nepravilnosti. Toda videli smo, da se v… Preberi več »

Občinski svetniki o Eko društvu

  

Hasib Brdar – občinski svetnik in vodja Društva obolelih zaradi azbesta: »Kar oni delajo (op. Društvo Eko Anhovo), je prešlo vse granice… Največ me moti, ker vsaka tema začne z azbestom… Lep denar su pokasirali in še zmeraj su među živima…« Spoštovani občani in občanke občine Kanal ob Soči! Člani društva Eko Anhovo in dolina Soče smo bili ob poslušanju… Preberi več »

Odprto pismo slovenskim evropskim poslancem

  

Spoštovani poslanci gospa Patricija Šulin,  gospod Igor Šoltes in gospod Lojze Peterle, z odprtim pismom, ki ga naslavljamo na Vas,  slovenske evropske poslance, želimo člani društva seznaniti in opozoriti Evropski parlament in Evropsko komisijo na okoljske in zdravstvene težave Soške doline, ki so povezane s problematiko sosežiganja odpadkov  v cementarni  Salonit Anhovo (SA). K temu zapisu nas je spodbudil članek… Preberi več »

Spremenimo življenje na bolje

  

Spoštovani občani in občanke! V luči zadnjih dogodkov (nesprejetje sklepov s strani svetnikov občine Kanal ob Soči, ki bi ARSO naložil ponovno presojo vplivov na okolje pred izdajo okoljevarstvenega soglasja k Povečanemu izkoriščanju mineralnih surovin v kamnolomu Anhovo) pa tudi zaradi netočnih zapisov o delovanju našega društva v zadnjem glasilu Most ter internem glasilu družbe Salonit Anhovo Naš list, smo… Preberi več »

Občinska seja o povečanju kamnoloma

  

Agencija republike Slovenije za okolje in prostor je občino prosila za mnenje pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za povečanje izkoriščanja mineralnih surovin v kamnolomu Anhovo. Občinski svetniki občine Kanal ob Soči so kljub izčrpni analizi strokovnega sodelavca občine z 10 glasovi PROTI, 4 ZA ter 3 vzdržanimi glasovali PROTI sklepom, ki bi ARSU naložili ponovno presojo in proučitev vplivov na okolje… Preberi več »

Potrebno je zaščititi okoliško prebivalstvo

  

Na povabilo društva Eko Anhovo in dolina Soče je konec septembra (22.9.2016) naše kraje obiskala Varuhinja človekovih pravic (Varuhinja) Vlasta Nussdorfer. Srečanje je potekalo v prostorih Kulturnega društva Deskle. Na srečanju so sodelovali predstavniki oblasti, stroke ARS-a in civilna okoljska društva (poleg našega še Goriško društvo za kakovost bivanja, Zveza društev za varstvo okolja). Srečanja sta se na našo željo… Preberi več »