V Salonitu lahko sežigajo (skoraj) vse

  

V cementarni Salonit Anhovo za proizvodnjo cementa že vrsto let sežigajo na tisoče ton odpadkov. Te v podjetju sicer ne imenujejo odpadki, ampak raje uporabljajo za javnost prijaznejša imena, kot so sekundarna goriva, alternativna goriva, 2D odpadki, 3D odpadki, itd.. Večina ljudi se sploh ne zaveda, kaj vse se skriva za temi izrazi in kakšni strupi nastajajo pri sežigu teh izjemno nevarnih odpadkov. Poleg sežiganja pa podjetje ogroža bližnje stanovalce tudi z malomarnim ravnanjem s temi odpadki – med tem, ko vozniki tovornjakov uporabljajo popolno zaščitno opremo, se le nekaj metrov stran sprehajajo mimoidoči ljudje, ki se jim niti sanja ne, kakšnim strupom so med tem izpostavljeni. Kaj takšnega je možno samo v Anhovem!

Malomarno ravnanje z nevarnimi odpadki

Malomarno ravnanje z nevarnimi odpadki

V preteklem desetletju je Salonit večkrat zaprosil za dopolnitev IPPC okoljevarstvenega dovoljenja, s katerimi so med drugim povečali količino in nabor odpadkov, ki jih lahko sežigajo. Po trenutno veljavnem dovoljenju, lahko letno sežgejo 108.960 ton, od katerih je kar 15.560 ton nevarnih.

V dovoljenju je navedenih 89 različnih vrst odpadkov. Spisek zgolj nekaterih:

 • mesno kostna moka
 • izrabljene gume
 • odpadna olja
 • filtrirna sredstva in absorbenti onesnaženi z nevarnimi snovmi
 • mulj iz čistilnih naprav (z visoko vsebnostjo težkih kovin)
 • odpadna plastika
 • odpadni tiskarski tonerji
 • odpadne tiskarske barve
 • odpadne barve in laki
 • odpadna lepila in tesnilne mase
 • filmi in fotografski papir, ki vsebuje srebro in srebrove spojine
 • fotografski aparati za enkratno uporabo
 • izrabljeno aktivno oglje
 • ladijska kalužna olja
 • jedilno olje in maščobe
 • prah iz čiščenja odpadnih plinov
 • odpadni les
 • nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov
 • impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri
 • maščobe in voski
 • kompozitna embalaža
 • izolirni materiali
 • mešani gradbeni odpadki
 • nekompostirana frakcija komunalnih odpadkov
 • nekompostirana frakcija živalskih odpadkov
 • gorljivi odpadki
 • odpadki iz živilskih trgov
 • odpadki iz čiščenja cest
 • kosovni odpadki
 • itd.

Kljub tako obsežnemu spisku in dejstvu, da Salonit razen vrečastih sploh ne uporablja drugih filtrov (npr. kemičnih, ki so obvezni za sežigalnice v Evropski uniji), pa predstavniki Salonita še vedno vztrajno zavajajo javnost, da sežig ni škodljiv za okolje. Očitno jim niti katastrofalni rezultati lastnih analiz zemljin niso dovolj zgovoren dokaz, da temu ni tako.

Facebooktwittermail