Zdravje

Pri sežiganju odpadkov se sproščajo številne izjemno strupene snovi, katere dokazano škodujejo zdravju. V tej rubriki vam jih bomo nekaj predstavili.

DIOKSINI

So ena izmed najbolj škodljivih spojin, kar jih pozna človeštvo. So 11.000-krat bolj strupeni od natrijevega cianida. Nastajajo pri sežiganju plastičnih mas, gum in odpadnih olj. Zanje je značilna bioakumulacija (kopičenje v organizmu), saj se nalagajo v maščobnem tkivu človeka in živali. Povzročajo raka rodil in poškodbe vseh organov, še posebej pa so škodljivi za otroke, saj zastrupljena mati v času nosečnosti in dojenja zaradi biomagnifikacije toksinov prenese na otroka do 10-krat večjo koncentracijo dioksinov, kot jo ima sama v telesu.

Pregnant woman

BENZEN (emisija Salonita v letu 2012: 2880 kg)

Izjemno škodljiva spojina, ki se jo uvršča v 1. skupino rakotvornih snovi po klasifikaciji Mednarodne agencije za raziskavo rakotvornih snovi (IARC-Lyon). Za človeka je kancerogen, mutagen in teratogen. Povzroča levkemijo, akutno mielocitno levkemijo (AML) in akutno nelimfocitno levkemijo (ANLL).

DELCI PM10 (letna imisija Salonita, ocenjena po metodi TA Luft: 121.540 kg)

Te mikroskopsko majhne delce povezujejo s številnimi boleznimi, tako akutnimi kot kroničnimi. Negativni vplivi se kažejo tako pri kratkotrajni kot tudi pri dolgotrajni izpostavljenosti. Vplivajo na pljuča in respiratorni sistem ter na kardiovaskularni sistem. Konkretno se škodljivi vplivi na zdravje lahko kažejo v blažjih simptomih, kot so kašelj in hropenje, pride pa lahko tudi do napadov astme in bronhitisa ter nastanka visokega krvnega pritiska in celo kapi. Nekatere študije te delce povezujejo tudi z možnostjo nastanka rakavih obolenj. PM10

SVINEC (letna imisija Salonita, ocenjena po metodi TA Luft: 1600 kg)

Posebej nevaren je za otroke v zgodnjih fazah razvoja, saj lahko povzroči trajne nevrološke in psihološke spremembe npr.: nižji inteligenčni količnik (IQ), spremembe obnašanja, slabšo učno sposobnost, agresivnost, slabšo motorično koordinacijo. Pri nosečnicah povezujejo svinec s prezgodnjimi porodi in nizko porodno težo otroka. Pri odraslih osebah povzroča glavobol, utrujenost, nespečnost, razdražljivost, bolečine v sklepih, povišan krvni tlak, motnje sluha, zmanjšano število semenčic ipd. Nekatere študije so nakazale možnost, da povzroča raka, zato ga IARC uvršča med verjetne dejavnike tveganja za nastanek raka (skupina 2A).

OGLJIKOV MONOKSID (emisija Salonita v letu 2008: 2.080.000 kg)

Je glavni produkt nepopolnega zgorevanja ogljika in spojin, ki vsebujejo ogljik. V običajnih pogojih je redkejši od zraka, vendar se zbira pri tleh. Pri zastrupitvah povzroči izgubo zavesti, ostali simptomi zastrupitve pa so glavobol, slabost, bruhanje, omotica in utrujenost. Nevrološki znaki so zmedenost, dezorientiranost, motnje vida in sinkopa.

DUŠIKOV DIOKSID (letna imisija Salonita, ocenjena po metodi TA Luft: 208.840 kg)

Dušikov dioksid je povezan z več respiratornimi zapleti. Epidemiološke raziskave so pokazale, da se simptomi bronhitisa pri astmatičnih otrocih povečajo v povezavi z dolgoročno izpostavljenostjo dušikovemu dioksidu.

ŽVEPLOV DIOKSID (letna imisija Salonita, ocenjena po metodi TA Luft: 121.540 kg)

Žveplov dioksid močno draži dihala in se kaže v več različnih respiratornih simptomih, še posebej pa je nevaren za bolnike z astmo.

OZON

Povečana koncentracija ozona lahko povzroči oteženo dihanje, kašljanje, draženje sluznice in dihal, astmatične napade pri astmatikih. Kronična izpostavljenost povzroča kronično pljučno bolezen, pljučno fibrozo in obstrukcijo malih dihalnih poti.

ŽIVO SREBRO IN SPOJINE (emisija Salonita v letu 2013: 92,6 kg)

Povzroča okvare možganov, ledvic, pljuč in čutil. Za to težko kovino je značilna bioakumulacija, saj se z absorpcijo preko pljuč in prebavil kopiči v telesu.

zivo-srebro

ACETON (emisija Salonita v letu 2012: 55.500 kg)

Povzroča hudo draženje oči, zaspanost in omotico.

KROM

Posebno strupen je šestvalentni krom, ki ga najdemo tudi v cementu. Na človekovo telo deluje alergijsko, toksično in kancerogeno. Vstopna mesta za krom so pljuča, prebavila in koža. V kontaktu s kožo deluje kot alergen (kontaktni dermatitis), pri vdihovanju pa povzroča astmo, okvare ledvic in jeter, razgradnjo sklenine in povečuje tveganja za razvoj različnih vrst rakov, med katerimi je najpogostejši pljučni.

KLOR

Je povzročitelj srčnih obolenj in ateroskleroze. V stiku z organskimi snovmi tvori nove spojine, ki povzročajo raka na mehurju, rektumu, dojkah ter poškodbe ledvic in jeter.

STIREN

Povzroča utrujenost, zaspanost, pešanje spomina, glavobole in omotico. Nekatere študije dokazujejo, da je kancerogen in povzroča obolenja prebavil, ledvic, dihal in okvare osrednjega živčevja.

FLUOR

Povzroča poškodbe živčevja, bolečine v sklepih in glavobole, povezujejo ga s splavi, genetskimi okvarami in nekaterimi vrstami raka.

KADMIJ

Primarno se nalaga v jetrih in ledvicah, kjer povzroča okvaro le teh. Moti metabolizem kalcija s posledično osteomalacijo (zmanjšana mineralizacija in mehčanje kosti) ali osteoporozo (izguba gostote in krhkost kosti). Inhalatorno je karcinogen in po IARC spada v 1. skupino (rakotvoren za človeka).

ARZEN

Povzroča spremembe na koži, rak kože in druge rake npr. mehurja in pljuč, žilna in živčna obolenja. Po IARC klasifikaciji spada v 1. skupino (rakotvoren za človeka).

BAKER

Nekatere študije dokazujejo, da se baker nabira v možganih in je eden od glavnih okoljskih dejavnikov, ki povzročajo in spodbujajo napredovanje Alzheimerjeve bolezni.


AZBEST

Salonit Anhovo je v preteklem stoletju veljal za enega izmed največjih proizvajalcev azbestnih izdelkov v tem delu Evrope. Posledice uporabe tega škodljivega silikatnega minerala občutimo še danes, predvsem v povečani obolevnosti in umrljivosti zaradi pljučnih bolezni. Med njimi prednjači maligni mezoteliom. To obliko raka se uvršča med redke bolezni, njegova incidenca pa še vedno narašča pri nas in v svetu. V Sloveniji so zakonsko prepovedali proizvodnjo in uporabo azbesta šele leta 1996, vendar breme te bolezni še vedno ostaja, saj je latentni čas med izpostavljenostjo azbestu ter obolevnostjo zelo dolg.

Več informacij o malignem mezoteliomu

VIRI:

The European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

EU-Twinning Project SL04/EN/01 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)

JÄRUP Lars: Hazards of heavy metal contamination. London (UK), 2003, Department of Epidemiology and Public Health, Imperial College

FRANCHINI Michela, RIAL Michela, BUIATTI Eva, BIANCHI Fabrizio: Health effects of exposure to waste incinerator emissions: a review of epidemiological studies. Pisa (IT), 2004, Unità di Epidemiologia, Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

JAMŠEK Marija: Izpostavljenost strupenim kovinam in zastrupitve. Ljubljana, 2013, Univerzitetni klinični center Ljubljana

ŠKRINJAR, Jana: Primerjava tehnologij galvaniziranja s šestvalentnim in trivalentnim kromom. Diplomska naloga. Maribor, september 2012, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

Spletna stran: International Agency for Research on Cancer (IARC)

Spletna stran: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Spletna stran: World Health Organization (WHO)

Spletna stran: Onkološki inštitut

Spletna stran: SafePort

Facebooktwittermail