O društvu

Društvo EKO Anhovo in dolina Soče je bilo ustanovljeno leta 2015 z namenom ozaveščanja javnosti o problematiki onesnaževanja našega bivalnega okolja, še posebej zaradi sežiganja odpadkov v cementarni Salonit Anhovo d.d.. Izšlo je iz predhodno oblikovane civilne iniciative “Zagotovimo vsaj našim otrokom čisto in zdravo okolje”, ki so jo občani samo v lokalnem okolju podprli z več kot 1000 podpisi podpore.

Kraji, kjer živimo, so bili v preteklih desetletjih usodno zaznamovani z vplivi azbest-cementne proizvodnje v podjetju Salonit Anhovo, ki je povzročila pravo epidemijo azbestnih bolezni in umiranje številnih zaposlenih in prebivalcev. Zaradi dolge dobe, v kateri se azbestne bolezni pojavijo, obolevanja še danes ni konec. In čeprav zdravstvena stroka priporoča azbestnim bolnikom bivanje v okolju s čistim zrakom, je pričelo podjetje Salonit Anhovo že pred leti pri proizvodnji cementa sežigati odpadke, kar z emisijami številnih škodljivih snovi v zrak prinaša nova velika tveganja za zdravje okoliških prebivalcev…

Cilj društva je prenehanje sežiganja vseh vrst odpadkov v podjetju Salonit Anhovo in izboljšanje kakovosti našega bivalnega okolja, tako da bi lahko imeli vsaj naši potomci boljše življenjske pogoje, kot smo jih do sedaj imeli mi in naši predniki. K temu nas zavezuje čut odgovornosti do njih in do našega okolja.

Pridružite se nam v teh prizadevanjih! Izpolnite in pošljite nam pristopno izjavo

EKO Anhovo in dolina Soče
društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Srebrničeva ulica 18, 5210 Deskle
e-pošta
matična številka 4077873000
davčna številka 49398113
številka TRR SI56 1916 0501 1814 842

Upravni odbor društva
Predsednik: Bogomir Bavdaž
Podpredsednica: Mateja Sattler
Tajnica: Slavica Bavdaž
Blagajničarka: Ava Blazetič
Član: Alen Đerić
Član: Milovan Berlot

Facebooktwittermail