Salonitova manipulacija pri prikazu emisij

  

V preteklih mesecih je društvo EKO Anhovo že seznanilo javnost z manipulacijo pri meritvah emisij v anhovski cementarni – med tem, ko sta informacijska ekrana v Kanalu in Desklah prikazovala, da peč stoji, se je iz dimnika cementarne valil gost dim.

Več o tem v članku: Salonit manipulira z meritvami emisij

Očitno pa ta manipulacija ni bila edina v zvezi z meritvami emisij, saj so si  v podjetju privoščili še eno na to temo. Na spletni strani in informacijskih ekranih podjetje redno objavlja rezultate 24-urnega povprečja meritev emisij, katere poleg številčnih vrednosti prikazujejo tudi grafično. Ob podrobnem pregledu smo v društvu ugotovili, da se grafični prikaz ne ujema s številčnim, saj prikazuje nižje vrednosti od dejanskih. Z  »napako« pri prikazu emisij smo že obvestili pristojne v podjetju, od katerih pričakujemo takojšnje ukrepanje. Takšen, nepravilen prikaz emisij lahko pri zainteresirani javnosti ustvari napačno predstavo o proizvedenih emisijah in posledično tudi o škodljivosti sežiga odpadkov za okolje in zdravje ljudi.

Manipulacija

Manipulacija pri grafičnem prikazu emisij – modra barva označuje prirejen Salonitov prikaz emisij, rdeča pa popravljen in pravilen

V društvu ostro nasprotujemo trenutnemu načinu prikaza emisij, katere so prikazane v obliki 24-urnega povprečja, ki omogoča prikrivanje kratkotrajnih, povišanih vrednosti. Vse izmerjene vrednosti so prikazane v enotah mg/m3, katere so brez prikazanega podatka o volumskem pretoku dimnih plinov popolnoma neuporabne. V Salonitu razpolagajo s tem podatkom in ga kljub našim številnim pozivom niso umestili v prikaz.

Ob pogledu na Salonitove visoke emisije še posebej izstopajo dušikovi oksidi (NOX), ki so zdravju škodljivi in povzročajo številne pljučne bolezni. Kljub temu, da se v podjetju radi pohvalijo kot ena izmed najsodobnejših evropskih cementarn, pa so žal sodobni samo na področju doziranja in sežiganja odpadkov, kar redno poudarjamo v našem društvu. Pri filtriranju dimnih plinov pa precej zaostajajo celo za manjšo cementarno Lafarge v Trbovljah, katera je opremljena z odžveplovalno napravo in sistemom za zmanjševanje emisij dušikovega oksida, katera zmanjša emisije tega onesnaževala za kar 50%. Znanstvena fantastika za našo dolino!

Facebooktwittermail