Odmeven protest društva EKO Anhovo pred parlamentom

  

V petek, 4.3.2016, smo člani društva EKO Anhovo in dolina Soče pripravili manjši protestni shod pred parlamentom, s katerim smo poslance opozorili na sporne spremembe Zakona o varstvu okolja, ki jih je na ta dan sprejemal Državni zbor. Na stojnici smo mimoidočim ponujali domačo »eko zelenjavo”, katera dokazano vsebuje težke kovine in na ogled postavili odpadke, ki jih dnevno sežigajo v Salonitovi peči. Zainteresiranim mimoidočim smo delili tudi prospekte, ki prikazujejo Soško dolino kot čisto in neokrnjeno, hkrati pa s transparenti opozarjali na degradacijo okolja, kateri smo priča v naši občini. Na protestu so se društvu EKO Anhovo pridružili tudi člani društva Eko Krog, ki so z dobro organizirano akcijo civilne družbe zaenkrat uspeli preprečiti sežiganje odpadkov v cementarni Lafarge v Trbovljah.

V Državnem zboru RS so kljub našemu prostestu žal sprejeli sporne spremembe zakona, katerim smo v društvu EKO Anhovo ostro nasprotovali. Dopolnjen zakon sicer izgleda na prvi pogled do okolja prijazen, a se za posameznimi alinejami skriva veliko pasti. Sporne so zlasti spremembe, s katerimi postajajo okoljevarstvena dovoljenja trajna (prej časovno omejena na 10 let), nižanje okoljskih standardov v primerih, kadar bi bili stroški obratovanja po načelih BAT (najboljše razpoložljive tehnologije) za podjetja previsoki, omogočanje vladi, da izključi nevarne snovi iz seznama nedovoljenih, izločanje javnosti iz soodločanja in podaljševanje roka za izvedbo inšpekcijskega nadzora v hujših primerih kršitev, ki bo po novem lahko kar šest mesecev! S temi spremembami se je omogočilo kapitalu in politiki možnost, da izločijo, po besedah predsednika društva EKO Krog Uroša Macerla »moteči faktor« – civilno družbo, ki bi oteževala delovanje umazane industrije.

Žal se v Občini Kanal ob Soči zelo malo ljudi zaveda, da so izpusti plinov, ki nastajajo pri sežiganju nevarnih odpadkov v Salonitu Anhovo, strupeni. V že tako obremenjeno okolje z azbestom prihaja sežigalnica odpadkov, ki ima določene bistveno manj stroge mejne vrednosti za izpuste kot objekti, ki so namenjeni izključno sežiganju odpadkov. Podjetje Salonit Anhovo ima od leta 2014 dovoljenje za sežig 108.000 ton odpadkov letno, od katerih je lahko kar 40% nevarnih.

Predstavniki društva EKO Anhovo smo vložili veliko naporov v prepričevanje poslancev o škodljivosti teh sprememb. Udeležili smo se seje Parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v Ljubljani, kjer so bili člani odbora presenečeni nad alarmantnimi podatki o stanju okolja v srednji Soški dolini. Slovenska javnost doslej skorajda ni bila seznanjena s tem. Odbor je predlagane novele klub temu podprl. Na sestanek društva smo pred sprejemanjem zakona povabili državnega svetnika dr. Zorana Božiča, ki se je zelo zavzel  za to, da se novel zakona ne sprejme. Državni svet sprememb zakona v veliki meri prav zaradi prepričljivega  nastopa dr. Zorana Božiča, ni potrdil. Po sprejetju zakona v parlamentu nameravajo svetniki podati veto na sprejem zakona.

Protest društva EKO Anhovo in dolina Soče je bil zelo odmeven. O onesnaženosti okolja v naši občini in o sežiganju odpadkov v  Salonitu se je prvič pisalo in govorilo v vseh medijih. Izjave predsednika društva Bogomirja Bavdaža in aktivnega člana Ivana Križniča je bilo slišati na nacionalni televiziji in brati v večini časopisov. Novinarji razumejo, da nam sežiganje odpadkov degradira okolje, a žal si velika večina prebivalcev občine še vedno zatiska oči pred resnostjo problema, tako kot si jih je pred tridesetimi leti, ko so v razvitem svetu že dobro vedeli, da je azbest tihi ubijalec.

Facebooktwittermail