Manipulacije cementarne Salonit Anhovo s plačljivimi oglasi

  

Dne 20.5.2022 je bila v časopisu Delo v rubriki Promo objavljena predstavitvena informacija z naslovom ‘Kakšna so tla v okolici cementarne?’, ki jo je naročilo podjetje Salonit Anhovo d.d. 

Plačnik promocijskega oglasa, podjetje Salonit Anhovo d.d., v članku navaja ugotovitve Kmetijskega inštituta (KIS), ‘da je sestava tal v cementarni in njeni okolici podobna drugim krajem primorske regije in tudi odmaknjenim naravnim območjem, kjer zagotovo ni vpliva dejavnosti podjetja.’ Trditev je netočna, napačno povzeta in bralca zavaja, da dejavnost cementarne nima vplivov na okolje in zdravje ljudi, kar ne drži!

Spomnimo, da je občina Kanal ob Soči na pobudo društva Eko Anhovo in CI Danes pristopila k izvajanju ugotavljanja onesnaženosti tal z namenom ugotovitve stanja oziroma stopnje onesnaženosti tal v občini Kanal ob Soči zaradi morebitnega vpliva dejavnosti cementarne na okolje. Po predhodnem dogovoru s predstavniki civilne družbe in občine je bilo za odvzem vzorcev zemljin določenih pet različnih lokacij v okolici cementarne. Analizo vzorcev je opravil Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire.

V ugotovitvah končnega poročila je jasno navedeno, da izmerjene vrednosti elementov v skladu z Uredbo (Ur. l. RS, št. 68/96)  niso zelo visoke, a še vedno nekatere izmed njih presegajo vrednosti geokemičnih (naravnih) ozadij in tako nakazujejo na njihov antropogeni izvor. Kot vzrok povečanih vrednosti vseh preseženih elementov, bi po ugotovitvah inštituta, lahko bila industrijska dejavnost. 

KIS je v končnem poročilu ugotovil preseganja mejnih imisijskih vrednosti na nekaterih lokacijah za  elemente: baker (Cu), kadmij (Cd), krom (Cr), nikelj (Ni), kobalt (Co), živo srebro (Hg) in policiklične aromatske ogljikovodike (PAH). Največ elementov s preseženimi zakonodajnimi mejnimi in opozorilnimi vrednostmi je bilo izmerjenih na Gorenjem polju (kadmij, nikelj, PAH) in v Morskem (baker, krom, nikelj in kobalt). Po en element je presegal zakonodajne mejne vrednosti v Desklah (živo srebro) in v Kanalu – (nikelj). 

Za element nikelj (Ni) je bila v Morskem presežena opozorilna vrednost, kar pomeni verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolje pri določenih vrstah rabe tal (npr. vrtiček, otroško igrišče,…) 

Tako končno poročilo Kmetijskega inštituta, kot tudi državne Agencije za okolje, ki je leta 2021 izvajala meritve kakovosti zraka v Desklah ne izključujeta vpliva cementarne kot vzroka za povišane elemete nekaterih parametrov v vzorcih zemljin in v zunanjem zraku. Prepričani smo, da so se z ugotovitvami med prvimi seznanili v Salonitu, zato so trditve, da cementarna ne predstavlja vplivov na okolje, grobe manipulacije in predstavljajo namerno zavajanje javnosti. 

Omenjeno oglasno sporočilo pa je le eno v vrsti t.i. promocijskih objav cementarne-sosežigalnice, kjer bralcem predstavljajo svoje velikopotezne načrte o poti v ogljično nevtralnost. Tovrstne vsebine, ki jih so v medijih izpostavljene kot ‘promocijske objave, ‘predstavitvene informacije’ in ‘oglasna sporočla’ niso nič drugega, kot plačljive reklame s katerimi si cementarna – sosežigalnica  na vsak način poskuša popraviti slab ugled. 

S plačljivimi objavami cementarna – sosežigalnica bralcem prodaja načrte o poti v ogljično nevtralno proizvodnjo cementa, kar v praksi ne pomeni nič drugega, kot napoved enormnih dodatnih obremenitev našega okolja v obliki povečanja količine sosežiga odpadkov za še enkrat! 

Cementna industrija je v svetovnem merilu ena najbolj umazanih in okoljsko uničujočih industrijskih dejavnosti in kot taka nikakori ne more biti zelena ali trajnostna. Zgodbe o ‘Zeleni cementarni’ so agresivna oblika greenwashinga, zelene propagande, s katero industrijski onesnaževalci z izredno dovršenimi marketinškimi prijemi odvračajo pozornost od dejanske škode, ki jo povzročajo okolju in prebivalcem. 

Tudi podjetja Salonit Anhovo kot trajnostne, napredne in tehnološko dovršene cementarne ne prepoznava nihče, saj razen velikega števila lastnih plačanih reklamnih člankov, o njih ne zasledimo medijskih objav. 

Facebooktwittermail