Občinski svet občine Šoštanj soglasno nasprotoval sosežigu odpadkov

  

Občinski svetniki občine Šoštanj so na seji občinskega sveta dne 27.1.2021 SOGLASNO potrdili sklep, ki NASPROTUJE SOSEŽIGU ODPADKOV V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ!

Svetniki so se pred tem seznanili z recenzijo poročila o vplivih na okolje in njenimi dopolnitvami, ki potrjujejo, da bo sosežig odpadkov imel negativne vplive na okolje in zdravje občanov. Študija, ki jo je naročila Občina Šoštanj izpostavlja problematičnost težkih kovin, ki se nalagajo v okolju in povzročajo različna obolenja. Vsebnosti težkih kovin in toksičnih elementov se pri dodajanju goriva SRF (odpadkov) celo povečujejo!

Odločitev svetnikov občine Šoštanj pozdravljamo in jim čestitamo za pokončno držo. Veseli nas, da še obstajajo svetniki, ki zastopajo glas svojih volilcev in ne klonijo pred različnimi spregami politike in kapitala!

Čestitamo našim kolegom iz Šaleškega EKO gibanja za vložen trud in prizadevanja! Vaše izjemno delo se vam je obrestovalo na najboljši možen način!

Ob tem pa se upravičeno sprašujemo, kako pa je pri nas doma? Na našem območju, ki je eno najbolj prizadetih zaradi posledic pretekle uporabe azbesta ni bila nikoli izvedena nobena študija, ki bi preučila posledice sosežiga odpadkov na že tako načeto zdravje ljudi v srednjem Posočju. V 90-ih letih so občani občine Kanal ob Soči na referendumu jasno ZAVRNILI idejo o sosežigu odpadkov v Salonitu Anhovo. Njihova volja ni bila nikoli uslišana!

Prav nasprotno pa Salonit Anhovo, največja in edina delujoča cementarna v Sloveniji ne skriva apetitov, da bi se v prihodnosti poganjala le na alternativna SFR goriva – po domače smeti in po njihovo postala ogljično nevtralna! Načrte tega tujega podjetja brezpogojno podpira tudi Občina Kanal ob Soči ki je pred kratkim ustanovila “Zavod za zeleni razvoj” skupaj z omenjenim podjetjem.

Ne pozabimo, da se pri sosežigu velikih količin odpadkov (108.000 ton na leto v Salonitu) v okolje sproščajo zdravju nevarne snovi, ki preko dihal, kože in sluznice vstopajo v naša telesa in lahko povzročajo različna obolenja. Slednje jasno potrjuje tudi študija, ki jo je za občino Šoštanj pripravila doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik.

Facebooktwittermail