Žalostno, a resnično. Si občani res to zaslužimo? – drugič

  

Štirje meseci in pol so minili od velikega onesnaženja vodovoda za krajane v Anhovem, ko so v vodovod vdrle tehnološke odpadne vode iz industrijske čistilne naprave podjetja Eternit. Onesnaženje je opozorilo tudi na širšo problematiko: da vodovodni sistem za oskrbo krajanov še vedno poteka skozi industrijski kompleks in da krajani Anhovega, Močil, Robidnega brega, Rodeža in Deskel pijemo vodo, ki se črpa direktno iz reke Soče.

Pred dnevi sta obe problematiki dobili svoj (začasni) epilog. Vendar ne takega, kot so si ga krajani želeli in kakršnega bi si glede na ostale krajane v občini enakopravno zaslužili.

Občina je gasilsko cisterno, iz katere so se krajani štiri mesece in pol oskrbovali s pitno vodo, odpeljala, ker da naj bi bila voda iz vodovodnega sistema zdaj ustrezna. Vodovodni sistem pa še vedno enako poteka skozi industrijski kompleks. V štirih mesecih, ki so pretekli, je občina uspela šele predvideti sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za nadomestni vodovod. Do njegove konkretne gradnje pa bo očitno preteklo še veliko časa.

Na četrtkovi izredni seji občinskega sveta so poleg tega svetniki na predlog županje z veliko večino zavrnili možnost, da bi se za krajane Anhovega, Deskle in okolice zagotovil zdrav vir pitne vode z navezavo na vodovodni sistema Mrzlek. Odločili so, da morajo še naprej piti in uporabljati vodo, ki se črpa direktno iz reke Soče in se bo čistila v obnovljeni vodarni Močila v lasti podjetja Salonit Anhovo.

Za odločanje o tem je občinska uprava pripravila gradivo, ki je obe varianti primerjala na pristranski način in zgolj iz finančnega vidika. V stroških za oskrbo iz vodarne Močila na primer niso bili vključeni stroški za izgradnjo novega vodovoda izven industrijskega kompleksa, medtem ko je bilo to v varianti s priključitvijo na vodovod Mrzlek upoštevano. Če bi obe varianti primerjali enakopravno, bi se jasno pokazalo, da je priključitev na vodovod Mrzlek cenejša. In še marsikaj drugega, na kar so opozorili svetniki Liste za zdravje in kakovost bivanja. Zaman. Da o tem, da gradivo ni obravnavalo drugih vsebinskih vidikov, kot na primer kvaliteto vode in tveganja za občino v primeru najema Salonitove vodarne, ne govorimo. Vse pripombe k gradivu občinske uprave prikazujemo v prilogi.

Predvsem pa so s tako odločitvijo županja in večina svetnikov ignorirali mnenje več kot 600 krajanov Anhovega, Deskel in okolice, ki so s svojimi podpisi povedali, da ne želijo več piti vode iz Soče, ampak zahtevajo drug vir čiste in zdrave vode in predlagali priključitev na vodovod Mrzlek.

Občinsko vodstvo sestavljajo županja in občinski svetniki, ki smo jim občani na volitvah izrekli podporo z namenom, da pri odločitvah zastopajo naše interese. Čigave interese torej zastopa 13 svetnikov od 17-ih, ki so podprli županjin predlog o obnovi zastarele in tuje vodarne Močila in s tem ignorirali voljo večine krajanov, ki jih ta odločitev zadeva? Glas za obnovo vodarne je prispeval tudi svetnik, ki je sicer predsednik krajevne skupnosti, v kateri živi teh več kot 600 krajanov.

Oskrba z vodo iz vodarne Močila dolgoročno ne rešuje težav več kot 1000 prebivalcev naselij Anhovo, Deskle, Močila in Robidni breg: ti bomo tudi z »novo Salonitovo vodarno« kot edini v Soški dolini še naprej pili vodo iz reke Soče, ki je na mestu zajema onesnažena, tudi s težkimi kovinami iz Idrijce in ob vsakem deževju polna primesi in mulja. Koliko kemikalij je potrebno, da se taka voda očisti? Ob tem, ko je naše področje bogato z vodnimi viri in ko imamo v Prilesju na razpolago kvalitetno pitno vodo iz sosednjega vodnega vira Mrzlek. Iz katerega se za povrhu že oskrbuje območje Kala nad Kanalom in to za precej večje stroške, kot bi bili potrebni za vodovod iz Prilesja do Deskel in Anhovega.

Odločitev občinskega sveta je zato tudi nelogična. Tako nelogična, da se nam lahko odpira celo neprijeten pomislek: ali take odločitve morda kažejo na nov razvojni model naše občine, po katerem bi imeli v severnem delu turistično in kulturno destinacijo, v južnem delu pa industrijsko in plebejsko predmestje, zakaterega je dovolj dobra tudi voda iz Soče? Se občinski svetniki iz krajevne skupnosti Deskle-Anhovo zavedajo, da s slepim pritrjevanjem koaliciji morda sodelujejo pri tem?

Odločitev svetnikov je za krajane veliko bolj žalostna in dolgoročna, kot se zdi na prvi pogled. Ali če parafraziramo: »Po tej seji, na kateri se je tako brezobzirno poteptala volja večine krajanov, ne bo nič več tako, kot je bilo prej. Nič več…«

Oglejte si poročilo o odločitvi občinskega sveta na spletni strani RTV Slovenija.

Facebooktwittermail