Resnica se počasi jasni, tako kot se počasi dani

  

V reviji Zarja-Jana je bil 20.10.2020 objavljen daljši članek z naslovom “Oni služijo, mi umiramo”. Novinarka je skozi pogovor s šestimi ženskami – petimi članicami društva Eko Anhovo in našo zdravnico – orisala okoljsko in zdravstveno problematiko v naših krajih: diskriminatorno zakonodajo, ki za sosežig v cementarnah dovoljuje nekajkrat večje izpuste nevarnih snovi v zrak, obremenjenost okolja z izpusti in izčrpavanjem mineralnih surovin, zdravstveno prizadetost ljudi zaradi pretekle proizvodnje, odhajanje mladih, za povrh še onesnaženje pitne vode v Anhovem. In brezbrižnost državne in lokalne oblasti do večine tega… Strpno, z navajanjem podatkov in utemeljitev.

Podjetje Salonit Anhovo je od revije zahtevalo objavo popravka, češ da so bile navedene neresnične trditve in napačno predstavljeni in interpretirani podatki. Pri tem pa v popravku – kot že velikokrat doslej – niso podani konkretni odgovori, v čem naj bi bile navedbe “neresnične”, ampak se z njimi problematika predvsem preusmerja k drugim trditvam, ki so po meri podjetja.

Značilen primer tega je navedba v članku, da so pri sosežigu v cementarnah dovoljeni nekajkrat večji izpusti nevarnih snovi v zrak. Nanjo Salonit Anhovo ne odgovarja, da to ne drži – ampak da so emisije cementarne Salonit Anhovo pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi. Kar pa ni odgovor, ampak preusmerjanje izrečenega: seveda so lahko emisije cementarne nižje, če pa ji predpisi dovoljujejo nekajkrat večje izpuste – in prav o tem je govora v članku!

Na objavljen “popravek” so se članice društva odzvale z odgovorom, ki je bil objavljen v reviji dne 17.11.2020. Bistvo tega odgovora so naslovile z izrekom: “Resnica se počasi jasni, kot se počasi dani”.

Objavljamo članek, zahtevo za popravek in odgovor. Vabljeni k branju.

Članek v reviji Zarja Jana 20.10.2020

Zahteva za popravek:

Odgovor na popravek:

Facebooktwittermail