Udeležili smo se seje Odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor

  

Društvo Eko Anhovo se je na povabilo opozicijskih strank udeležilo 34. nujne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor na temo problematike oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči. Opozicijske stranke so zahtevo za sklic seje podale na lastno pobudo, zato smo bili zadržano optimistični in upali, da bo seja pripomogla k čimprejšnji razrešitvi nemogočih razmer za krajane Anhovega, ki trajajo že treji mesec.

Toliko bolj po uvodnem prispevku direktorja NIJZ, dr. Milana Kreka, ki je jasno in argumentirano predstavil stališča stroke o onesnaženju, ki se je zgodilo in pomisleke glede črpanja vode iz reke Soče za potrebe vodooskrbe.

V nadaljevanju pa smo slišali marsikaj, kar v hram demokracije ne bi sodilo. Najprej besede županje zakaj ni želela razkriti podpisane pogodbe (in s tem prostodušno priznanje, da je zavestno kršila zakonodajo o dostopu do informacij javnega značaja!) ter insinuacije podžupana, da je bilo onesnaženje morda povzročeno celo namenoma. Poslancem pa je bila problematika z vodooskrbo v Anhovem in Desklah očitno povsem nepoznana in se z njo pred sejo niso seznanili, zato so bile razprave posplošene in relativizirane v smislu ‘saj imajo tudi drugje probleme z vodo’… Kot da bi se potem, ko so sami zahtevali sklic seje o tej problematiki, želeli tej tematiki kar izogniti…

Seja se je zaključila s sprejetjem sklepa, ki poziva Vlado, da preveri razpoložljiva evropska sredstva za namen zagotovitve pitne vode v občini Kanal ob Soči. Ostale sklepe so poslanci z veliko večino zavrnili. Med njimi tudi poslanec, ki je še nedolgo nazaj lobiral za glasove v naših krajih in je ‘sprte strani’ (?) pozval, naj se zmenijo med seboj in skupaj iščejo rešitve…

Pokazalo se je, da je ustavna pravica do pitne vode le ceneno orožje za nabiranje političnih točk. In da pravica do čiste pitne vode ni samoumevna, ampak privilegij, ki si ga bomo prebivalci morali izboriti sami. Nihče drug nam ga ne bo izboril namesto nas! Žal še najmanj tisti, ki smo jih izvolili in nanje polagali upe, da bo tokrat drugače.

Poslušajte potek seje in si sami ustvarite mnenje:

Posnetek seje v arhivu RTV Slovenija

Facebooktwittermail