Kaj se je dogajalo v našem okolju v letu 2019

  

Od Ministrstva za infrastrukturo in Agencije Republike Slovenije za okolje in smo pridobili poročila o izkopavanju mineralnih surovin ter proizvodnji in emisijah škodljivih snov v zrak v cementarni Salonit Anhovo v letu 2019. Prvi pregledi kažejo, da je bilo naše okolje v nekaterih ozirih deležno večjih obremenitev, kot v prejšnjih letih.

V kamnolomu je bilo izkopanih za 10% več mineralnih surovin, kot v letu 2018. Količina izkopa je tako presegla mejo 1.500.000 ton, ki jo določa občinski podrobni prostorski načrt, kar pomeni, da je občinski predpis ostal mrtva črka na papirju…

Rotacijska peč je obratovala 204 ur več kot v letu 2018.

V njej je bilo proizvedeno za 6% več klinkerja, kot v letu 2018. Velik delež tega klinkerja pa ni bil namenjen izdelavi cementa za slovensko gradbeništva, ampak kot že v prejšnjih letih oskrbi italijanskih cementarn, ki se s tem izognejo obremenjevanju svoje okolice in njihovih prebivalcev.

V rotacijski peči je bilo sosežiganih še nekoliko več odpadkov, kot v letu 2018. Količina odpadkov je bila tako le nekaj kg manjša od največje dovoljene količine 108.960 kg…. Delež odpadkov, ki so bili uvoženi iz tujine (pretežno iz Italije) se je še povečal in je znašal preko 72%…

Število delovnih mest se je v celotni skupini podjetij zmanjšalo za 48. Dobiček podjetja je ponovno znašal 15 mio €.

Ker je v zadnjem času govora o »zeleni cementarni« in »podnebno nevtralni občini« smo preučili emisije toplogrednega plina CO2. Ob tem, ko nam pripovedujejo, kako se povprečne emisije CO2 zmanjšujejo, so se dejansko skupne emisije tega toplogrednega plina zaradi povečanja proizvodnje samo še povečale: v letu 2019 so bile za 3,6 % večje, kot v letu 2018.

Skupne emisije drugih večjih povzročiteljev emisij CO2 v Sloveniji (ki so vključeni v trgovanje z emisijskimi kuponi) so se nasprotno ponovno zmanjšale. Delež emisij CO2 iz Salonita Anhovo se je zato dodatno povečal na več kot 11% vseh slovenskih emisij največjih povzročiteljev. Salonit Anhovo pa je ohranil prepričljivo drugo mesto med največjimi povzročitelji emisij CO2 v Sloveniji.

Facebooktwittermail