Za naravo ob Sočo

  

V soboto, 19. 9. 2020, je v vsem Posočju potekala akcija “Za naravo ob Sočo“, katere glavni namen je bil združiti čim več aktivnih posameznikov in skupaj prekolesariti, preteči ali preveslati tok reke Soče od njenega sotočja z Lepenco do Solkana, in ob tem opozoriti na nevarnosti, ki jih prinašajo človekovi posegi v okolje. Glavni dogodek akcije se je odvil v Anhovem in v Desklah, s ciljem opozoriti na perečo okoljsko in zdravstveno problematiko srednjega Posočja, ki je zaradi dolgoletnega industrijskega onesnaževanja eno najbolj prizadetih območij v Sloveniji. Sočasno so udeleženci akcije vzdolž reke Soče pobirali smeti in na ta način obeležili Svetovni dan čiščenja (World Cleanup day). Akcija je imela velik medijski odmev in veliko podporo ljudi širom Slovenije.

Uvodni del glavnega dogodka je bil postavljen v sproščeno okolje desklanske plaže, imenovane Plac pod’Rkac. Otvoril ga je predsednik društva Eko krog iz Trbovelj g. Uroš Macerl, ki se je z velikim veseljem odzval na naše povabilo in nam predstavil dolgo pot, ki so jo z društvom prehodili in na koncu tudi zmagali. Društvo Eko krog je mnoga leta opozarjalo na sporen sosežig odpadkov v cementarni Lafarge, na diskriminatorno zakonodajo ter na nedelovanje pristojnih služb. Uroš Macerl je za svoja prizadevanja na področju varovanja okolja leta 2015 prejel prestižno Goldmanovo nagrado. Zgodbi društev Eko krog in Eko Anhovo in dolina Soče sta si na las podobni.

Predavanje Uroša Macerla je med domačini poželo izredno veliko zanimanja, saj je Uroš zelo zanimiv sogovornik, ki zna na preprost in razumljiv način razložiti stvari, ki se marsikomu zdijo težko razumljive in komplicirane. Njegove preproste besede, podkrepljene z lastno izkušnjo, so nam lahko v navdih in motivacija za prihodnost.

Po predavanju smo se odpravili peš in s kolesi v industrijsko cono Anhovo, kjer se je začel glavni dogodek, protestni pohod med Anhovim in Desklami. Na parkirišču je zbrano množico najprej pozdravil z uvodnim nagovorom in predstavitvijo akcije organizator dogodka in vodja združenja Balkan River Defence Rok Rozman. Nato pa je prisotne nagovorila naša članica Mateja Sattler in izpostavila probleme sosežiga velikih količin odpadkov v cementarni ter problematiko z oskrbo s pitno vodo v Anhovem in Desklah. Dogajanje so popestrile Kombinatke in nam zapele nekaj udarnih pesmi.

Na pohodu proti Desklam smo se ustavili pri čuvajnici industrijskega kompleksa in tam pustili nekaj plastenk vode, ki so bile napolnjene iz vodovodnega omrežja naselja Anhovo. S to simbolično gesto smo želeli opozoriti na ciničen odnos podjetij Salonit Anhovo in Eternit, ki se ob vsaki priložnosti širokoustijo o svoji skrbi za čisto in kvalitetno okolje ter nam v posmeh zagotavljajo, da je zrak v Posočju primerljiv s tistim v Bohinju. Ena plastenka vode pa je bila namenjena tudi županji Občine Kanal ob Soči Tini Gerbec, ki s svojim ravnanjem izkazuje popolno brezvoljnost za reševanje pereče okoljske in zdravstvene problematike.

Iz Anhovega smo se po glavni cesti podali proti Desklam in na glavnem trgu, ob glasni podpori domačinov in ljudi iz vse Slovenije, prebrali zahteve, ki jih v društvu že dolgo naslavljamo na različne državne službe in lokalno skupnost:

  1. Prebivalci srednje Soške doline od države zahtevamo, da nam nemudoma zagotovi ustavno pravico življenja v čistem in zdravem okolju. Za nas prebivalce je nesprejemljivo, da je cementarni pri sosežiganju odpadkov dovoljeno izpuščati nekajkrat večje izpuste škodljivih snovi v zrak kot na primer specializiranim sežigalnicam. Taka pravna ureditev je za nas diskriminatorna in zahtevamo njeno spremembo, tako da nam bo vsem omogočeno enako zdravo okolje, ne glede na kraj našega bivanja. Mnoge industrijske panoge so se že morale podrediti vedno strožjim zahtevam po varovanju zdravja in okolja in nobenega razloga ni, da tega ne bi zahtevali tudi od vseh tistih, ki bi želeli težave družbe z odpadki izkoriščati za lasten dobiček.
  2. Prebivalci od države zahtevamo, da takoj pristopi k sanaciji območja srednje Soške doline, ki po veliko letih od ukinitve azbestne proizvodnje še vedno ni očiščeno ostalin tega nevarnega materiala. Prebivalci od države pričakujemo bolj poglobljeno in manj administrativno presojanje novih posegov v okolje, tako da se ne bi več soočali z nesmiselno določenimi vplivnimi območji po ograji industrijskega kompleksa.
  3. Prebivalci Anhovega, Deskel in okolice zahtevamo od Občine Kanal ob Soč nov, kvaliteten in neoporečen vir pitne vode! Zahtevamo, da se za pitno vodo preneha uporabljati voda iz Soče in zagotovi drug vir čiste in zdrave vode ter da se takoj pristopi k izgradnji novega vodovoda za oskrbo prebivalcev, ki bo ločen od vodovoda v industrijskem kompleksu.

Ob Sočo in v Anhovo smo torej šli ne le zaradi narave, ampak tudi zaradi našega domačega bivalnega okolja, v katerega lahko že danes cementarna zaradi diskriminatorne zakonodaje izpušča nekajkrat večje količine plinastih snovi, in v katerem se nam zaradi oskrbe tujih cementarn s klinkerjem napoveduje še večje izkopavanje mineralnih surovin, še večji sosežig odpadkov in posledično še večje obremenjevanje našega okolja in s tem zdravja.

V društvu Eko Anhovo in dolina Soče smo z izvedenim dogodkom zelo zadovoljni. Veseli nas, da je vedno več ljudi ozaveščenih o pomenu čistega in zdravega življenjskega okolja. Presenetila nas je velika podpora ljudi iz vse Slovenije in celo iz tujine, v Deskle so nam namreč prišli izrazit podporo tudi predstavniki italijanskih okoljskih nevladnih organizacij. Velika podpora ljudi nas navdaja z optimizmom in pomeni veliko vzpodbudo za naše delo.

Facebooktwittermail