Ali res ne smemo vedeti kaj podpisujejo v našem imenu?

  

Na portalu mojaobcina.si je podjetje Salonit Anhovo poročalo o podpisu sporazuma med podjetjem in Občino Kanal ob Soči o obnovi vodarne Močila. Podjetje naj bi zagotovilo 1 mio € in obnovilo vodarno Močila za oskrbo s pitno vodo v vodovodnem sistemu Anhovo – Deskle, nato pa obnovljeno vodarno predalo v last občini. Občina na svoji spletni strani o tem ni poročala (razen če smo to spregledali), ampak je kratko informacijo podala županja le občinskim svetnikom na seji dne 18.6.2020.

Menimo da je prav, da občani vemo, kaj je v tej pogodbi zapisano, saj gre za oskrbo s pitno vodo in s tem za javno dejavnost. Poleg tega sta pomembni vsaj dve podrobnosti:

  • ali je res 1 mio € sredstev potrebnih samo za obnovo vodarne, ali pa ta znesek morda vsebuje tudi kak nov vodovod v industrijskem kompleksu in je ocena o potrebnih sredstvih pretirana. Podobno kot nam na primer pripovedujejo, da podjetje prispeva v občino 1 mio € sredstev letno, dejansko pa so v to vštete tudi naše dohodnine in zakonsko predpisano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ali koncesnina za izkoriščanje državnih mineralnih surovin.
  • ali bo obnovljena vodarna res podarjena občini, ali pa je morda občina za to morala dati kake druge obljube ali zagotovila?

Zato smo od občine zahtevali, da nam na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja posreduje kopijo pogodbe iz leta 2018 in letošnjega aneksa k pogodbi.

Občina nam je z odločbo odgovorila, da nam lahko omogoči le ogled obeh pogodb in ne tudi preda kopije. Poleg tega se bo del 3. člena pogodbe prekril, tako da ga ne bo mogoče videti. Tako naj bi zahteval Salonit Anhovo, ker da gre za poslovno skrivnost podjetja – ni pa navedeno kdaj in zakaj je bilo to določeno za poslovno skrivnost.

Ravnanje občine nas je presenetilo. Občina bi morala kot organ, ki odloča, preveriti ali so zahteve Salonita Anhovo zakonite in upravičene. Poslovna skrivnost se namreč ne more razglasiti kadar koli in za kar koli, ampak samo preden je bila vložena vloga za posredovanje informacije le za občutljive poslovne podatke, zaradi katerih bi lahko podjetju nastala škoda. Poleg tega zakon o dostopu do informacij določa, da se mora informacija posredovati prosilcu v taki obliki, kot je on zahteval (razen če gre za avtorska dela, kar pa taka pogodba ni). Če naj bi se del pogodbe, ki predstavlja poslovno skrivnost, prekril, zakaj še vedno ne bi smeli prejeti kopije ostalega dela, kot smo zaprosili? Vendar je kot kaže občina brez teh preveritev enostavno upoštevala zahteve Salonita Anhovo…

Na tako odločbo občine smo seveda že vložili pritožbo Informacijski pooblaščenki. Videli bomo, ali občani res ne smemo zvedeti kakšne obveznosti sprejema občina v našem imenu.

Facebooktwittermail