Politiki očitajo politikanstvo nepolitikom?

  

Županja občine Kanal ob Soči Tina Gerbec je v odzivu na obisk direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje dne 14.8.2020 pri prebivalcih Anhovega zapisala, da se je sestal z društvom Eko Anhovo in CI DANES, “ki da jima gre le za nabiranje političnih točk”.

Tako poročajo Primorske novice in še nekateri drugi mediji. Odziv županje na spletni strani občine ni objavljen, preberete ga lahko le na občinski Facebook strani.

Ampak pomislimo: Eko Anhovo je okoljevarstveno društvo, torej nevladna organizacija in ne politična stranka. Prav tako ni politična stranka civilna iniciativa Danes. Na drugi strani je županja članica politične stranke SD, kot predstavnica politične stranke je tudi kandidirala za županjo. Pred izredno sejo občinskega sveta februarja letos na temo poziva zdravnikov o pereči zdravstveni in okoljski problematiko v srednji Soški dolini, jo je prišel obiskat takratni predsednik SD, g. Židan, pomemben politik v državi.

Skratka: političarka od glave do pet očita politikantstvo nepolitikom…?

Obenem je županja zapisala, da so “predstavniki svetniških skupin, z izjemo predstavnice iz Eko Anhovo, potrdili, naj občina nadaljuje z gradnjo vodarne Močila”.

Toda društvo Eko Anhovo nima v občinskem svetu nobenega predstavnika in tako tudi svetniške skupine ne. V občinskem svetu je udeležena Lista za zdravje in kakovost bivanja. Je mogoče da županja po letu in pol njenega mandata še vedno ne ve katere stranke in liste sestavljajo občinski svet…?

Ne držijo tudi nekatere druge navedbe: dr. Milan Krek se je dejansko sestal s krajani Anhovega in ne “samo z Društvom Eko Anhovo in CI Danes”, kot prav tako trdi županja, čeprav tam ni bila prisotna! Na srečanju je bil prisoten tudi član sveta krajevne skupnosti Deskle – Anhovo, ki je tudi krajan Anhovega. Ustno pa so bili vabljeni vsi krajani Anhovega, tudi družina občinske svetnice iz stranke SD.

Županji zato sporočamo: nobene potrebe ni, da bi v dogodkih, ki so sledili nevarnemu onesnaženju pitne vode v Anhovem in pasivnem odzivanju občine na zdravstvene, okoljske in razvojne probleme v občini, iskali znake politikantstva, zarote ali celo sovražnosti.

Nasprotno: prebivalci (in okoljevarstveno društvo ter civilna iniciativa) pričakujemo le, da bo županja delala v dobro prebivalcev, tako kot je to obljubljala pred volitvami.

Facebooktwittermail