Obet sprememb ali enkratno kupovanje lojalnosti?

  

Mediji so poročali, da je podjetje Salonit Anhovo v letu 2019 dobro poslovalo in da bodo zato zaposleni prejeli letos 1700 € regresa. Zaposlenim regres v tej višini zelo privoščimo.

Podjetje je sicer dobro poslovalo že v prejšnjih letih: v letu 2017 je imelo 8,4 mio € dobička in od tega naj bi ga izplačalo lastnikom 7 mio €. V letu 2018 pa 15 mio € dobička in od tega naj bi ga izplačalo lastnikom 8 mio €. Da bodo letos bolj nagrajeni tudi zaposleni, je zato dobra novica.

Prav zaradi preteklih let pa ni odveč pomislek: bodo zaposleni tega deležni zaradi drugačnega spoznanja lastnikov, ali morda le zaradi »kupovanja« njihove lojalnosti – potem ko so bili v javnosti izrečeni pozivi proti dodatnemu obremenjevanju že tako prizadetega okolja in opozorila o velikih emisijah nevarnih snovi v zrak, ki ji sprožata proizvodnja klinkerja in sosežiganje odpadkov?

Odgovor bomo dobili najkasneje naslednje leto: če bo pri dobrem poslovanju tudi regres zaposlenim se vedno tako velik, potem lahko upamo na prvo. V nasprotnem primeru žal ne.

Ob tem pa se moramo vseeno zavedati vsi, tudi zaposleni: noben denar ne more nadomestiti zdravja, ki nam ga vzamejo. To so na boleč način spoznali že naši straši in stari starši in to še vedno spoznavajo premnogi v naši okolici.

Zato lahko vsi skupaj dodamo: prav bi bilo, da bi podjetje tudi preostali dobiček najprej uporabilo za namestitev filtrov in čistilni naprav, ki bodo emisije vseh nevarnih snovi odpravile – ali pa v prvem koraku vsaj zmanjšale na nivo, ki ga morajo izpolnjevati druge sodobne sežigalnice odpadkov! Šele potem bodo besede o skrbi za zaposlene in prebivalce, ki jih večkrat preberemo v medijskih objavah, postale bolj prepričljive.

Facebooktwittermail